Tilknytning er vigtigt – men hvad er det egentlig?

Tilknytning er vigtigt begreb at forstå, hvis man ønsker at forstå, hvordan menneskers måde at forholde sig til sig selv og andre grundlægges. Når vi skal forstå tvillingers indbyrdes dynamik (og tvillingepsykologi), er det altså fundamentalt, at vi ved noget om, hvad tilknytning egentlig er og hvordan denne styrer tvillingers regulering af nærhed og afstand til hinanden (afhængighed). I denne artikel sætter jeg derfor fokus på, hvad tilknytning i grunden er og hvordan den dannes.

Det er i litteraturen en udbredt antagelse, at tvillingers tilknytning er mere sårbar – både fordi deres indbyrdes relation har været opfattet som en hindring for relationen til de primære omsorgspersoner og fordi tvillingers tidlige udviklingsvilkår er forbundet mere flere risici.

Læs resten

Spædbørns medfødte evner er imponerende

Her kan du se, hvor forbavsende meget spædbørn kan på et forbavsende tidligt tidspunkt. Hvornår kan spædbørn f.eks. genkende deres forældre, hvor god er deres hukommelse og hvonår kan de abe efter? Vidste du f.eks. at evnen til at kende forskel på følelsesmæssige udtryk er medfødt og at børn bliver mere urolige af at se deres mor trist end at se hende vred.

Læs resten

Motorisk udvikling hos tvillinger

Børn er individuelle og deres udvikling foregår derfor i et individuelt tempo. Generelt er drenge senere end piger (4 uger fra fødselen af, hvilket gradvis udvider sig til 2 års forsinkelse i forhold til piger, når de når puberteten).

Hos for tidligt fødte giver det et bedre billede at tale om reguleret alder, dvs. trække det antal uger, de er født for tidligt fra deres faktiske alder  for at få deres såkaldte biologiske alder (dvs. fra undfangelsestidspunktet).

Enæggede tvillinger udvikler sig som regel mere jævnbyrdigt end tveæggede, men helt jævnbyrdige er deres udvikling som regel ikke.

Læs resten

Nyfødtes sanseapparat og stimulering af to

For bare en generation siden var det nyfødte spædbarn sanseapparat meget undervurderet. Her kan du læse, hvad man i dag ved om det nyfødte spædbarns sanseapparat. Nu du er mor eller far til tvillinger, er det værd at huske på, at stimulering af dine spædbørn handling om alle sanserne, både synet, hørelsen, lugtesansen og følesansen (samt senere smagssansen). Det betyder, at du ikke behøver hele tiden at tænke på, at have øjenkontakt med begge, ofte kompenserer tvillingeforældre, så de har øjenkontakt med det ene barn og kropskontakt med det andet. Læs resten

Separationsangst er helt naturligt

Separationsangst og -protester er en naturlig reaktion på adskillelse fra barnets trygge mor/far og ses især hos børn fra 0-3 år. Omkring 8-12 måneders alderen topper separationsangsten og i denne periode reagerer nogle børn som om verden går under, bare mor (eller far) forlader rummet, mens andre børn ikke bliver nær så ”mor-syge”. Som med alt andet er børn individuelle også hvad adskillelsesangst angår. Hvorfor det er sådan vides ikke med sikkerhed, men én af årsagerne er barnets tilknytning.

Læs resten

Tænder, tandfrembrud og tandbørstning

Når barnet fødes har det ingen tænder, men de er der – de ligger nede i gummen. Barnets tænder anlægges allerede i 7. fosteruge, men begynder først at bryde frem, når barnet er omkring 6-7 måneder. Hos enæggede tvillinger vil tænderne bryde frem i samme rækkefølge nogenlunde samtidig.

Læs resten

Vækstkurver

Her finder du de vækstkurver, som læger og sundhedsplejesker i dag støtter sig til, når de skal vurdere spædbørns vækst. Kurverne tager udgangspunkt i talmateriale, som er ca. 30 år gammelt. Dengang var der langt flere børn, der fik flaske end i dag. Det indebærer, at disse vækstkurver ikke passer særlig godt til børn, der ammes.

Det er i dag meget almindeligt, at børn vejer mere end gennemsnit, når de er fra 1-10 måneder. Børn, der ammes fuldt ud, tager typisk meget på i starten, for så at tabe sig igen i 6-8 måneders alderen. Væksten nærmer sig typisk gennemsnittet (jf. kurverne), når børnene begynder at spise andet end brystmælk og når de begynder at kravle og gå, altså bliver mere fysisk aktive.

Vækstkurverne er baseret på danske børn, hvilket også betyder, at man skal passe på med at bruge dem på børn af anden etnisk herkomst, fordi de alt andet lige følger andre vækstkurver.

Når man ser på for tidligt fødtes vægt og højde i forhold til alder, skal man være opmærksom på, at der er forskel på biologisk alder og faktisk alder. Den faktiske alder regnes fra børnenes fødselsdag. Den biologiske alder (også kaldet reguleret alder) regnes fra undfangelsestidspunktet (svarende til den biologiske alder fratrukket det tidsrum børnene er født for tidligt). Det giver et mere reelt billede, hvis man ser på for tidligt fødtes regulerede alder eller måske nøjes med at se på vægt i forhold til højde, og helt se bort fra alder.

Tvillinger (især tveæggede) vokser ikke nødvendigvis samtidig. Hvis de som udgangspunkt er nogenlunde lige store, kan der sagtens være periode, hvor den ene skyder mere i vejret end den anden og således er et par centimeter/skonumre osv. større end den anden. For enæggede sker det ofte, at forskellene kan vende på et senere tidspunkt, således at den, der før var mindst, nu i en periode er størst. For nogle enæggede kan der være tale om store forskelle i deres fødselsvægt som gør, at de trods deres identiske DNA vækstmæssigt er meget forskudte.

Nedenfor kan du finde vækstkurver for hhv. drenge og piger for:

  • Højde/Alder
  • Vægt/Alder
  • Vægt/Højde

Læs resten