Fædres fødselsdepression påvirker også barnets udvikling

Man har længe vidst, at mødres fødselsdepression kan påvirke barnets psykiske udvikling negativt, især hvis depressionen får lov at forsætte i længere tid. Man mener, at moderens følelsesmæssige tilstand påvirker mor-barn tilknytningen negativt, fordi en deprimeret mor pga. sin egen følelsesmæssig tilstand alt andet lige vil være mindre opmærksom på sit barns signaler og vil tilbyde færre positive samspils situationer.

En engelsk undersøgelse af 11.000 nybagte forældre har vist, at det ikke kun er mødrenes følelsesmæssige velbefindende, som påvirker barnets trivsel og udvikling, men at fædrenes følelsesmæssige velbefindende spiller en lige så stor rolle.

Læs resten

Spædbørns sovemønster

Alle menneskers søvn veksler mellem let drømmesøvn (såkaldt REM, “rapid eye movement” søvn) og dyb søvn.

Når man skifter fra dyb søvn til REM søvn, befinder man sig lige under grænsen for at vågne. Man registrer på et underbevidst plan, at alt er, som det hele tiden har været, og er der nye lyde, så er det nu, man meget let vågner ved den mindste forandring. For voksne sker dette skift cirka hvert 90. minut.

Problemet med spædbørns søvn er, at det langt ind i det første leveår følger et anderledes mønster; de veksler nemlig mellem dyb søvn og REM søvn cirka hvert 45. minut.

Læs resten

Nyfødtes sanseapparat og stimulering af to

For bare en generation siden var det nyfødte spædbarn sanseapparat meget undervurderet. Her kan du læse, hvad man i dag ved om det nyfødte spædbarns sanseapparat. Nu du er mor eller far til tvillinger, er det værd at huske på, at stimulering af dine spædbørn handling om alle sanserne, både synet, hørelsen, lugtesansen og følesansen (samt senere smagssansen). Det betyder, at du ikke behøver hele tiden at tænke på, at have øjenkontakt med begge, ofte kompenserer tvillingeforældre, så de har øjenkontakt med det ene barn og kropskontakt med det andet. Læs resten

Fødsel

Cirka 50% af alle tvillingegravide føder vaginalt og ca. 50% forløser vha. af kejsersnit (de fleste ved planlagt kejsersnit). Enkelte føder tvilling A (den der kommer først) vaginalt og tvilling B ved akut kejsersnit. For enkeltgravide er det typiske tegn på, at fødslen går i gang, at vandet går. Sådan behøver det ikke at være for en tvillingegravid, her kan tegnene være mindre synlige.

Læs resten

Vækstkurver

Her finder du de vækstkurver, som læger og sundhedsplejesker i dag støtter sig til, når de skal vurdere spædbørns vækst. Kurverne tager udgangspunkt i talmateriale, som er ca. 30 år gammelt. Dengang var der langt flere børn, der fik flaske end i dag. Det indebærer, at disse vækstkurver ikke passer særlig godt til børn, der ammes.

Det er i dag meget almindeligt, at børn vejer mere end gennemsnit, når de er fra 1-10 måneder. Børn, der ammes fuldt ud, tager typisk meget på i starten, for så at tabe sig igen i 6-8 måneders alderen. Væksten nærmer sig typisk gennemsnittet (jf. kurverne), når børnene begynder at spise andet end brystmælk og når de begynder at kravle og gå, altså bliver mere fysisk aktive.

Vækstkurverne er baseret på danske børn, hvilket også betyder, at man skal passe på med at bruge dem på børn af anden etnisk herkomst, fordi de alt andet lige følger andre vækstkurver.

Når man ser på for tidligt fødtes vægt og højde i forhold til alder, skal man være opmærksom på, at der er forskel på biologisk alder og faktisk alder. Den faktiske alder regnes fra børnenes fødselsdag. Den biologiske alder (også kaldet reguleret alder) regnes fra undfangelsestidspunktet (svarende til den biologiske alder fratrukket det tidsrum børnene er født for tidligt). Det giver et mere reelt billede, hvis man ser på for tidligt fødtes regulerede alder eller måske nøjes med at se på vægt i forhold til højde, og helt se bort fra alder.

Tvillinger (især tveæggede) vokser ikke nødvendigvis samtidig. Hvis de som udgangspunkt er nogenlunde lige store, kan der sagtens være periode, hvor den ene skyder mere i vejret end den anden og således er et par centimeter/skonumre osv. større end den anden. For enæggede sker det ofte, at forskellene kan vende på et senere tidspunkt, således at den, der før var mindst, nu i en periode er størst. For nogle enæggede kan der være tale om store forskelle i deres fødselsvægt som gør, at de trods deres identiske DNA vækstmæssigt er meget forskudte.

Nedenfor kan du finde vækstkurver for hhv. drenge og piger for:

  • Højde/Alder
  • Vægt/Alder
  • Vægt/Højde

Læs resten