Nyfødtes sanseapparat og stimulering af to

For bare en generation siden var det nyfødte spædbarn sanseapparat meget undervurderet. Her kan du læse, hvad man i dag ved om det nyfødte spædbarns sanseapparat. Nu du er mor eller far til tvillinger, er det værd at huske på, at stimulering af dine spædbørn handling om alle sanserne, både synet, hørelsen, lugtesansen og følesansen (samt senere smagssansen). Det betyder, at du ikke behøver hele tiden at tænke på, at have øjenkontakt med begge, ofte kompenserer tvillingeforældre, så de har øjenkontakt med det ene barn og kropskontakt med det andet.Indhold

  • Synet
  • Hørelsen
  • Lugtesansen
  • Smagssansen

Synet

De kan fokusere på ting inden for en afstand af 15 til 30 cm. Det er ofte den afstand forældre helt naturligt holder et spædbarn i, når de snakker med det. Forskere er endnu ikke helt sikre på, hvorvidt farvesansen er til stede ved fødslen, men man ved at den er der i løbet af den første måned.

Spædbørn kan ikke aflæse todimentionelle repræsentationer af noget tredimentionelt, dvs. at barnet ikke kan genkende sin mor på fotos, selvom det sagtens kan genkende hende in vivo (i live). Dette er bl.a. en af årsagerne til, at man tidligere troede, at spædbørn først kan genkende moderen i 6-7 måneders alderen.

Det nyfødte spædbarn bruger sit syn til at kommunikere med. Når barnet kikker væk, er det altså et signal om, at nu ønsker barnet ikke mere kontakt lige nu. Det bør man respektere! Spædbørn har sjældent øjenkontakt i særlig lang tid af gangen, det betyder at du, som tvillingeforælder kan have øjenkontakt og “sludre” med den ene, og når han/hun kigger væk, kan rette din opmærksomhed mod den anden, som måske så er klar.

Spædbørn er prædisponeret (dvs. har en medfødt evne) til at se på menneskelige ansigter. Dette er påvist så tidligt som hos 9 minutter gamle spædbørn. Faktisk er ansigter (og figurer, der ligner ansigter), det allermest spændende at se på, hvis man er nyfødt. Tvillinger holder således også af, at se på hinanden, men evnerne til at fastholde hinandens øjenkontakt er ikke tilstede fra fødslen af – der skal en mere kompetent samspilspartner, som f.eks. mor eller far til for, at man kan “snakke” sammen.

Også ting i bevægelse er spændende og endelig fortrækker spædbørn figurer med mønster frem for ensfarvede figurer. Tvillinger kan nyde at kigge på hinandens ansigter, men har ikke de kognitive færdigheder til at fastholde hinandens øjenkontakt tilstrækkeligt og vil derfor alt andet lige foretrække en mere kompetent person, at udveksle blikke med – i alt fald indtil de bliver lidt ældre.

Hørelsen

I de første par dage er der ofte væske i ørekanalen, som kan hæmme hørelsen lidt, dog ikke så meget, at spædbarnet ikke er i stand til at høre toneforskelle og kan identificere, hvorfra lyden kommer. I løbet af 2. og 3. måned bliver hørelsen af uvisse årsager forringet, for så at blive forbedret igen i 4. måned.

Nyfødte er mest opmærksomme overfor lyde, der ligger i samme tonehøjde som en kvindestemme. Spædbarnet foretrækker faktisk lyden af den menneskelige stemme frem for en hver anden lyd, især hvis denne forvrænges sådan, som de fleste automatisk gør, når de taler ”babysprog” til babyer.

Nogle misopfatter dette, som om man taler ned til børn, når man taler babysprog. Det er ikke tilfældet, at tale ned til børn, vil sige at tale til dem under deres niveau (som om de var yngre end de er). At tale babysprog til spædbørn, svarer til at tale til spædbørn præcis på det niveau, de er, og det er i øvrigt denne form for tale, som allerbedst stimulerer deres sprogudvikling.

Lugtesansen

Spædbørn har en god lugtesans. Allerede 6 dage gammel kan spædbarnet kende forskel på lugten fra mors mælk og mælk fra en fremmed kvinde. 14 dage gamle er det blevet påvist, at spædbørn kan kende lugten fra moderens armsved og at de foretrækker den frem for en fremmed kvindes.

Der er desværre ingen undersøgelser af, om tvillinger kan genkende hinandens lugt – men teoretisk set må de alt andet lige kunne dette ret tidligt. Det betyder, at de ret tidligt vil kunne finde en vis form for tryghed i bl.a. den velkendte lugt af hinanden.

Smagssansen

Spædbørn har en meget skrap smagssans. De foretrækker substanser, der er søde frem for sure i smagen. Når man præsenterer spædbørn for forskellige smagsoplevelser, f.eks. sur, stærk, sød, så vil de lave de samme ansigtsudtryk, som voksne. Dette gælder også børn, som er født blinde og sådanne ansigtsudtryk lader altså til at være medfødte.