Tumling

Fra 1-3 år sker der utroligt meget i barnets udvikling, både mht. motoriske færdigheder, sprog, sociale færdigheder og kognitive evner. På samtlige områder adskiller tvillinger sig i en eller anden grad, og det vil du kunne læse om her.

Dertil begynder institutionslivet med dagpleje, vuggestue eller integreret institution, og det indebærer særlige overvejelser for tvillinge- og flerlingeforældre. Her finder du en masse  artikler om institutionsstart og institutionslivet relateret til tvillinger og flerlinger.

Det kan være udfordrende at have tvillinger i tumlingealderen. Opdragelse begynder at blive relevant og temaer som soveritualer, trøst, morsyge, separationsreaktioner, kræsenhed, grænser og selvbestemmelse m.m. bliver en del af hverdagen. Med to børn der i stigende grad både kan og vil selv, kan familielivet blive præget af mange konflikter både med børnene og børnene imellem. Derfor vil du også finde artikler om opdragelsesmæssige emner særligt med fokus på, hvordan det er, når der er to jævnaldrende søskende i familien.

God læselyst!