Tvillingeskabet

At være født som tvilling (eller flerling) indebærer, at man fra første færd har et helt unikt forhold til et andet menneske, og dette giver tvillinger nogle unikke udviklingsvilkår, som adskiller sig fra søskende generelt, og som kan variere afhængig af om de er enæggede eller tveæggede og om de er af hvert sit eller samme køn. Tvillinger er således ikke bare søskende, men søskende i en særlig relation, som indebære særlige sårbarheder og særlige ressourcer.

Artiklerne her fokuserer på tvillingers indbyrdes forhold (deres tvillingeskab) fra vugge til grav, og handler bl.a. om deres gensidige afhængighed og tilknytning, tvillingeskabets betydning for deres sociale relationer til andre, deres identitetsudvikling og personlighedsdannelse. Dertil vi du også her kunne læse om tvillingers indbyrdes dynamik i forhold til bl.a. dominans, konflikter, samhørighed og gensidigt venskab o.m.a. Med tiden vil du også kunne læse om trillinger.

God læselyst!