Fødselsrækkefølge har betydning for personligheden hos tvillinger

I alle samfund inddeler man i daglig tale mennesker i to grove psykologiske kategorier; nemlig på baggrund af køn og alder.

I nogle kulturer, hvor f.eks. livmoderen antages at være hellig, regnes den andenfødte på forskellige måde fo at have forrang, dvs. at den andenfødte antages at have flest af de egenskaber, som i den pågældende kultur regnes for at gode. I andre (vestlige) kulturer, som den danske, er der historisk tradition for, at den førstefødte har forrang, f.eks. har kongens førstefødte arvet tronen, herremandens førstefødte har arvet slægtsgården osv.

Tvillinger af samme køn overskrider begge disse kategorier – de har samme køn og samme alder. På denne baggrund er der inden for forskning i tvillinger en teori omkring, at tvillingers fødselsrækkefølge kan have en større betydning for deres personlighedsudvikling end det er tilfældet for andre søskende, fordi tvillingers mødes af stereotypier. Enkeltfødte søskende kan i højere grad knytte deres indbyrdes forskelle til deres forskellige alder – den mulighed har tvillinger ikke, og derfor kan betydning af hvornår man er født få overdreven betydning i omgivelsernes forventninger til tvillinger.

Der vil i i mange tilfælde, være en mere eller mindre ubevidst tendens til at omgivelserne i vores vestlige kultur vil kunen have lettere ved at få øje på de kulturelt attråværdige egenskaber hos den førstefødte. I Danmark, vil førstefødte lidt således lettere blive opfattet som “den klogeste”, “den udadvendt” eller “den mest robuste”. Alene dét, at mange taler om tvillingerne, som den udadvendte og den indadvendte, er jf. teoriens ophavsmand udtryk for ubevidste rolle-tildelinger.

Det menes altså, at en del af tvillingers indbyrdes ”roller” er tildelt  på baggrund af fødselsrækkefølge og at dette, som en slags selvopfyldende profeti, efterhånden bliver en del af tvillingernes individuelle personlighed, fordi det er de forventninger, som de bliver mødt med. Personligheden udvikles netop i samspillet mellem medfødte temperamentstræk og de muligheder og betingelser som omgivelserne (miljøet) rummer.

Tvillinger menes således at blive præsenteret for fødselsrækkefølge-stereotyper i langt højere grad end andre søskende, og forståelsen heraf kan være endnu en nøgle til forståelsen af deres identitetsudvikling.

Dette indlæg blev udgivet i Baby, Tvillingeskabet og tagget , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.