Familien

At få mere end ét barn ad gangen er ikke blot en  familieforøgelse, men en familieforandring, som rummer unikke udfordringer for alle medlemmer af familien. Forældrenes berøres både som par og i forhold til deres nye  roller som forældre. Ældre søskende kan have vanskeligere ved at tilpasse sig rollen som storesøster/-bror og de kan føle sig sat uden for flerlingefællesskabet – præcis som også yngre søskende kan.

Adskillige udenlandske undersøgelser påpeger, at det er en stor psykosocial belastning for familier at få mere end ét barn af gangen, der peges på betydeligt forøget risiko for fødselsdepression, angst, søvndeprivation og social isolation, formindsket tid til at lære børnene at kende samt reduceret ægteskabelig trivsel.

Flerlingefamilier har derfor et udvidet behov for støtte og hjælp fra bedsteforældre. Disse har ofte kun erfaringer med enlinger og kan derfor have vanskeligere ved at støtte deres børn og svigerbørn og flerlingebørnebørn.

Her finder du artikler, som har fokus på flerlingefamilien, dvs. forældre, søskende og bedsteforældre.

God læselyst!