Forskelle på forældres tilpasning – IVF vs. spontan undfangelse

Undfangelse ved hjælp af fertilitetsbehandling er ofte resultat af et længerevarende behandlingsforløb som i sig selv kan have været krævende, udmattende og både fysisk, psykisk og socialt stressende.

Når resultatet af barnløshedsbehandlingen bliver tvillinger og omsorgsopgaven omkring to små spædbørn også i sig selv er stressende og udmattende er det sandsynligt, at tvillingeforældre, som har fået fertilitetsbehandling, kan være mere disponeret for at opleve overgangen til at blive tvillingeforældre som stressende og krævende.

Det var i hvert fald, hvad et Israelsk forskerhold satte sig for at undersøge. Ved hjælp af 75 tvillingeforældre undersøgte de forskellene på tvillingeforældres tilvænning til forældrerollen afhængig af om deres tvillinger var undfanget spontant eller ved hjælp af fertilitetsbehandling. Forældrene blev testet med en psykologisk forældre-stress test, for at sammenligne forhold som ægteskabelig trivsel, psykologisk trivsel og oplevet stress.

Undersøgelsen viste, at der var forskel på tvillingeforældres tilvænning til forældrerollen, alt efter om de havde undfanget spontant og ved hjælp af fertilitetsbehandling.

Forskellene var især tydelige hos førstegangsfødende; hvor der var et signifikant forøget stressniveau hos tvillingeforældre, som havde undfanget ved hjælp af fertilitetsbehandling sammenlignet med førstegangsfødende tvillingeforældre, som havde undfanget spontant.

Det samme galt i forhold til deres følelsesmæssige velvære, som også være forringet hos tvillingeforældre, der havde fået fertilitetsbehandling. Dog var der ingen forskel på den ægteskabelige trivsel i de to grupper af tvillingeforældre.

Fra andre undersøgelser har man fundet, at tvillinger undfanget ved IVF hyppigere fødes for tidligt, i gennemsnit har flere medicinske problemer og tilbringer flere dage på neonatal, hvilket naturligvis er stressende samt fysisk og følelsesmæssigt udmattende for forældrene. Hvorvidt disse forhold har påvirket resultatet af denne undersøgelse er uvist.

På baggrund af denne israelske undersøgelse konkluderer forskerne, at tvillingeforældre kan have brug for kvalificeret følelsesmæssig støtte for at tilpasse sig forældrerollen og at især forældre, som har modtaget fertilitetsbehandling kan have brug for denne støtte.

Dette indlæg blev udgivet i Familien og tagget , , , , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.