Mødre taler forskelligt med deres drenge og piger

Dreng/pige tvillinger adskiller sig som tvillingetype ved at børnene møder forskellige kønsrolleforventninger, som kan understøtte tvillingebørnenes udvikling i retning af forskellige interesser, venner og personlige egenskaber.

Kønsforskelle indbyder til forskellige måder at opleve sig selv på og forskellige måder at handle på. Disse forskelle kan understøtte dreng/pige tvillingebørns individualitet, men forskellene kan også blive selvopfyldende profetier, hvis forældre og omgivelser lægger meget vægt på netop tvillingeparrets kønsforskelle.

Hvis f.eks. traditionelle feminine kvaliteter som omsorg bliver overset hos drengen og/eller traditionelle maskuline kvaliteter som f.eks. handlekraft bliver overset hos pigen.

Nu har en amerikansk undersøgelse undersøgt om mødre taler forskelligt med deres børn alt afhængig af, om det er piger eller drenge. Og det viste sig at være tilfældet: Forældre taler ikke alene om forskellige ting med deres børn (afhængig af bl.a. kønsspecifikke interesser), men også måden forældre taler med deres børn på er forskellig afhængig af børnenes køn – især når der tales om følelser. Og det vil naturligvis især kunne påvirke dynamikken hos tvillinger af hvert sit køn.

Undersøgelsen fandt, at mødre havde større tendens til at støtte og forsøge at uddybe årsagerne til følelser som sårethed/tristhed hos deres døtre, mens mødrene i højere grad opfattede sårethed/tristhed hos deres sønner, som et udtryk for, at drengen ikke kunne få sin vilje.

Også mht. mødrenes håndtering af følelser af vrede viste undersøgelsen kønsforskelle: Mødrene accepterede i højere grad vrede hos drenge, hvorimod de langt hyppigere opfordrede piger til forsoning. Dette er interessant fordi andre undersøgelser peger på, at piger generelt er mere forsonende, når de har konflikter med jævnaldrende end drenge, som oftere er mere konflikteskalerende – hvilket i øvrigt også gælder tvillinger.

Overordnet fandt de amerikanske forskere at pigernes følelser og reaktioner generelt forklaret som noget, der skyldtes et samspil med f.eks. et andet barn, hvorimod drengenes følelser og reaktioner blev forklaret med årsag i ting eller begivenheder i omgivelserne. Kun sjældent blev andre mennesker nævnt som årsag til drenges følelser.

Det betyder, at mødre generelt opfatter drenges følelser meget individuelt, mens pigers følelser i højere grad opfattes i relation til socialt samspil med andre. Hvorvidt de samme forskelle gør sig gældende i fædres kommunikation med deres døtre og sønner melder undersøgelsen ikke noget om.

Piger er generelt hurtigere udviklet end drenge. Det kan komme til udtryk i forhold til tidligere udvikling af sprog og sociale kompetencer og mere modne lege og kan påvirke tvillingernes indbyrdes dynamik i forhold til bl.a. sociale færdigheder.

Hos dreng/pige tvillinger kan kommunikationsmønstre som især styrker pigens frem for drengens socialitet og samspil være med til forstærke de eventuelle udviklingsmæssige fordele som pigen kan have sprogligt og socialt og det er en opmærksom som er værd at have med i forhold til især tvillinger af hvert sit køn.

 

Dette indlæg blev udgivet i Familien og tagget , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.