Forskelle på større søskende til enlinger og til tvillinger

At bliver storebror/-søster til 2 spædbørn frem for 1 kræver en større tilpasning, og det kan være en vanskeligere situation, at tilpasse sig – både pga. den reducerede tid med mor og far og den større opmærksomhed, som tvillinger ofte vækker.

En engelsk undersøgelse har forsøgt at belyse hvilke forhold, der adskiller søskende til tvillinger fra søskende til enkeltfødte.

Undersøgelsen viste, at drenge havde vanskeligere ved at tilpasse sig familieforøgelsen end piger. Muligvis fordi piger i højere grad end drenge bliver involveret i omsorgen for tvillingerne og på den måde få ekstra opmærksomhed. Dette afspejlede sig desuden i tvillingernes forhold til deres søskende: Tvillingerne i undersøgelsen foretrak alle sammen en storesøster frem for en storebror.

I de tilfælde, hvor der er flere børn i familien forud for tvillingernes fødsel, vidste det sig, at det ældste barn havde lettest ved at tilpasse sig den nye situation. Hvis aldersforskellen på de ældre børn er lille, er der en sandsynlighed for, at disse børn danner ”par” ligesom tvillingerne.

På nogle områder adskiller storebrødre/-søstre til tvillinger sig signifikant fra større søskende til enlinger. Større søskende til tvillinger har:

  • Større tendens til at blive svære at omgås
  • Får mindre opmærksomhed end tvillingerne
  • Et tættere bånd med både deres mor og far
  • Har en anden sengetid end tvillingerne
  • Er mere tilbøjelige til at være selvstændige
  • Er mindre tilbøjelige til at ville putte og kramme
  • Er mindre tilbøjelige til at komme til deres forældre med deres problemer
  • Generelt føler søskende (både yngre og ældre) til tvillinger, at de lider afsavn, fordi de ikke har en medtvilling.

 

Dette indlæg blev udgivet i Familien og tagget , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.