Bedsteforældres støtte påvirker den ægteskabelige trivsel

Når man bliver forældre til tvillinger, er der ingen tvivl om, at det kan opleves stressende og overvældende at magte omsorgsopgaven. Støtte fra omgivelserne bliver derfor af væsentlig betydning for, hvilke muligheder som de nybagte tvillingeforældre har for at opleve, at de magter opgaven. Nu viser ny undersøgelse, at bedsteforældres støtte ikke kun har betydning for de nybagte forældres oplevelse af forældrekompetence, men også for de nye forældres parforhold. På grund af den større omsorgsopgave, øget stress og mindre overskud, som er knyttet til at få tvillinger, må det forventes at tvillingefamiliers ægteskabelige trivsel er nedsat, hvilket forskellige undersøgelser også påpeger. Undersøgelser af betydningen af bedsteforældres støtte i forhold til nybagte familier med særlige omstændigheder, som f.eks. et handicappet barn, viser at bedsteforældres støtte kan være en betydelig ressource og bl.a. reducere konfliktniveauet mellem de nybagte forældre. Spørgsmålet er om dette også gør sig gældende i forhold til tvillingefamilier, hvilket nu for første gang er blevet undersøgt.

Et israelsk forskerhold undersøgte 88 tvillingemødres oplevelse af mormor og farmors støtte og hjælp samt tvillingemødrenes oplevelse af deres ægteskabelige trivsel i løbet af de første 2 måneder efter fødslen, og fandt at i de tilfælde, hvor mødrene oplevede en høj grad af stress, havde øget støtte fra især mormoderen en positiv indflydelse på den ægteskabelige trivsel. Hvorimod denne sammenhæng ikke lod til at være tilstede, når tvillingemoderen ikke oplevede en høj grad af stress. Desværre blev tvillingefaderens oplevelse ikke undersøgt.

Forskerne konkluderer, at i perioder med forhøjet stress, vil bedsteforældres støtte have betydning for ikke blot den oplevede forældrekompetence (relationen mellem forældre og børn), men også selve parforholdet (relationen mellem de to nybagte forældre). Støtte fra signifikante andre har altså stor betydning for parrets tilvænning til livet som både forældre og som par med børn.

Et fokus område i forhold til, at støtte tvillingefamilier bør således være, at opfordre dem til at inddrage bedsteforældre og trække på deres hjælp – samt måske lige så vigtigt informere bedsteforældre om tvillingefamiliernes særlige udfordringer og behov, således at bedsteforældre både kan give mere støtte og måske ud fra en bedre forståelse af tvillingefamiliers situation også kunne give en mere tvillingefamilie-relevant støtte.

Dette indlæg blev udgivet i Baby, Bedsteforældre, Familien og tagget , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.