Forskere om fødselsdepression – rør ved dit barn

Når en mor eller far er ramt af længerevarende fødselsdepression, har deres følelsesmæssige forstemthed ofte en negativ indvirkning på forældre-barn tilknytningen.

Børnenes udvikling kan blive forsinket og de kan selv reagere med depressive symptomer som f.eks tilbagetrækning.

Forskning peger på, at berøring kan gøre en forskel
Der kan flere grunde til, at spædbørn hæmmes i deres udvikling og en amerikansk undersøgelser peger nu på, at én af årsagerne kan være, at deprimerede mødre rør mindre ved deres børn.

I undersøgelsen deltog 48 mødre med 3 måneder gamle spædbørn. Halvdelen af mødrene havde en fødselsdepression og den anden halvdel fungerede som kontrolgruppe. Kvinderne blev videofilmen sammen med deres børn i forskellige situationer, optagelserne viste ganske store forskelle mellem de to grupper af mødre, især i den del af undersøgelsen, hvor mødrene var blevet instrueret i at have øjenkontakt med deres børn og ae dem samtidig i 2 minutter.

Her udvise børnene til de deprimerede stor tilfreds, de smilede mere og var kontaktsøgende, lavede tilfredse lyde og så i det hele taget ud som om de livede op. Børnene til de ikke-deprimerede blev derimod tiltagende utilfredse, hvilket forskerne mente skyldes, at børnene var vant til mere fysisk nærhed og kontakt og derfor blev tiltagende frustrerede over kun at blive aet, fremfor f.eks. også at blive taget op.

Forskerne anbefaler at deprimerede mødre instrueres i i det mindste at ae deres børn, så længe mødrene er deprimerede. Således at graden af fysisk berøring øges.

Fysisk berøring udløser desuden oxytocin hos moderen, hvilket vil kunne bidrage til at øge hendes velbefindende – en pointe som forskerne ikke selv fremhævede, men som andre undersøgelser har påpeget.

Dette indlæg blev udgivet i Baby, Fødselsdepression, Gravid og tagget , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.