Har andengangsfødende tvillingemødre bedre trivsel end førstegangsfødende?

Hvis man har børn i forvejen og bliver gravid med tvillinger, så er der alt andet lige mange ting, man har erfaring med, som kan bidrage til at tilvænningen til omsorgsopgaven med to bliver mindre. Undersøgelser af enkeltfødende påpeger netop, at det kræver mindre tilvænning til omsorgsarbejdet og livet med et spædbarn i huset, hvis moderen har børn i forvejen. Nu har belgiske forskere sammenlignet første- og andengangsfødende, der venter tvillinger.

40 tvillingemødre med 1årige tvillinger er blevet interviewet og undersøgt på udbredte psykologiske skalaer, som måler trivsel på bl.a. depression, stress, relation til partneren, oplevelse af mestring og helbred. Til deres store overraskelse fandt de belgiske forskere ingen signifikante forskelle mellem førstegangsfødende, der fik tvillinger, med andengangsfødende og andengangsfødende, der fik tvillinger.

Der lod altså ikke blandt andengangsfødede tvillingemødre til at være de trivselsmæssige fordele, når målt på førnævnte parametre, som normalt er knyttet til at være anden gangsfødede. De er således ikke mindre stressede eller mindre deprimerede og de oplever ikke større mestering i forhold til forældreopgaven end førstegangsfødende.

Forskerne kommer desværre ikke med nogen bud på, hvad dette kan skyldes. Der kan være flere forhold, som spiller ind, for det første er det muligt, at mange af de erfaringer, som man har med ét barn, ikke direkte kan overføres til to børn, der er f.eks. stor forskel på at amme, trøste og putte to børn på én gang. Derudover er der sammenligningsgrundlaget mellem den mor, men har været for ét barn, og den mor man formår at være nu med tre, som kan give en reduceret oplevelse af tilfredshed og mestring. Endelig er ikke usandsynligt, at omsorgsopgaven med tvillinger og et ældre barn, er så meget større, at det i sig selv er tilstrækkeligt drænende til, at hidtidige erfaringer med ét barn ikke i tilstrækkelig grad opvejer, sådan som det er tilfældet for enkeltfødende kvinder.

Dette indlæg blev udgivet i Familien, Gravid og tagget , , , , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.