Partnerens støtte og tvillingemødres trivsel

Kvaliteten af forældre-barn forholdet påvirkes af adskillelige faktorer, bl.a. forældrenes trivsel og graden af stress. Denne undersøgelse af 40 belgiske tvillingemødre bidrager til forståelsen af, hvad der kan forudsige tvillingemødres tilpasning og trivsel, når tvillingerne er omkring ét år.

40 tvillingegravide blev undersøgt vha. udbredte psykologiske skalaer samt interviews i sidste trimester og efter fødslen i forhold til bl.a. depression, livsbegrænsninger knyttet til forældrerollen, oplevelse af mestring, sociale isolation og helbred.

Undersøgelsen fandt, at tvillingemødrenes trivsel i sidste trimester samt deres trivsel i tiden lige efter fødslen er prædiktiv (dvs. forudsigende) for, hvordan tvillingemødrenes trivsel er, når børnene er omkring et år.

Forskerne fandt desuden, at den primære kilde til tvillingemødrenes trivsel viste sig at være graden af støtte fra deres partner: Ringe støtte i sidste trimester af graviditeten viste sig at hænge sammen med tvillingemødrenes senere oplevelse af ringere trivsel og højere grad af stress og depression.

Hvordan livet med tvillinger starter, har altså en længerevarende betydning for mødrenes trivsel i helt op til et år, og betydningen af støtte og hjælp tvillingefamilier til en god start, er således endnu engang blevet understreget.

Med denne undersøgelse understreges betydningen af, at fødslesforberedelse bør inddrage begge forældre samt også fokusere på temaer knyttet til at være et team, støtte hinanden og passe på parforholdet – med andre ord, hvordan livet med tvillinger kan se ud og hvordan forældrene bedst støtter hinanden.

Dette indlæg blev udgivet i Familien, Gravid, Graviditet og tagget , , , , , , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.