Fødselsrækkefølge har betydning for personligheden hos tvillinger

I alle samfund inddeler man i daglig tale mennesker i to grove psykologiske kategorier; nemlig på baggrund af køn og alder.

I nogle kulturer, hvor f.eks. livmoderen antages at være hellig, regnes den andenfødte på forskellige måde fo at have forrang, dvs. at den andenfødte antages at have flest af de egenskaber, som i den pågældende kultur regnes for at gode. I andre (vestlige) kulturer, som den danske, er der historisk tradition for, at den førstefødte har forrang, f.eks. har kongens førstefødte arvet tronen, herremandens førstefødte har arvet slægtsgården osv.

Læs resten

Er fødselsrækkefølge vigtig?

Et udbredt spørgsmål til og om tvillinger, er “Hvem er født først?”. Fødselsrækkefølge er åbenbart en kilde til information for den, som spørger. Men hvad er det for oplysninger spørgeren får, ved at få svaret? Sociologiske undersøgelser tyder på, at der i forskellige kulturer er knyttet forskellige stereotypiske forestillinger til, hvilke personlige karakteristiska som er knyttet til at være den førstfødte, mellembarn eller sidstfødt. Men det giver jo ikke mening, at få minutter, således som tilfældet er med tvillinger, skulle kunne gøre en forskel! Så hvorfor overhoved spørge? Eller omvendt, hvorfor overhovedet svare?

Læs resten