Spædbørns sovemønster

Alle menneskers søvn veksler mellem let drømmesøvn (såkaldt REM, “rapid eye movement” søvn) og dyb søvn.

Når man skifter fra dyb søvn til REM søvn, befinder man sig lige under grænsen for at vågne. Man registrer på et underbevidst plan, at alt er, som det hele tiden har været, og er der nye lyde, så er det nu, man meget let vågner ved den mindste forandring. For voksne sker dette skift cirka hvert 90. minut.

Problemet med spædbørns søvn er, at det langt ind i det første leveår følger et anderledes mønster; de veksler nemlig mellem dyb søvn og REM søvn cirka hvert 45. minut.

Læs resten

Dobbelt eller enkeltamning?

Spædbørn sover og vågner alt efter om de er mætte eller sultne. Eftersom en amning i de første par måneder ofte tager mellem 20 – 40 minutter (længst tid om aftenen) og nyfødte sjældent er vågne i mere end 1½-2 timer adgangen kan enkeltamning virke forstyrrende ind på etablering af en synkron rytme, hvor børnene vågner, sover og spiser samtidig. Læs resten