Igangsættelse af fødslen

55% af alle tvillinger fødes for tidligt dvs. før 38. graviditetsuge. Tvillinger regnes for fuldbårne, når de fødes i uge 38, og er fødslen ikke gået i gang i uge 38, anbefales det jf. Sandbjerg-guideline for gemelliforløsning (dvs. tvillingeforløsning), at fødslen sættes i gang.

Her kan du downloade en folder om igangsættelse af fødslen.

Fødestedernes tilbud til tvillingegravide

Samtlige fødesteder i Danmark tilbyder ekstra undersøgelser i slutningen af graviditeten, når du venter tvillinger, men nogle fødesteder har også særlige tvillingejordemødre, gruppeforløb for tvillingegravide og tvillingetræf. Her finder du en oversigt over disse særlige tilbud til tvillingegravide.

Vær opmærksom på, at denne liste ikke er opdateret i 2019. Hvis du finder nogle oplysninger, som er forkerte må du meget gerne kontakte os. Tvillinger.Info er baseret på frivilligt arbejde og derfor kan vi ikke sikre, at oplysninger, som kræver jævnlig opdatering, altid er opdaterede.

Læs resten

Er fødselsrækkefølge vigtig?

Et udbredt spørgsmål til og om tvillinger, er “Hvem er født først?”. Fødselsrækkefølge er åbenbart en kilde til information for den, som spørger. Men hvad er det for oplysninger spørgeren får, ved at få svaret? Sociologiske undersøgelser tyder på, at der i forskellige kulturer er knyttet forskellige stereotypiske forestillinger til, hvilke personlige karakteristiska som er knyttet til at være den førstfødte, mellembarn eller sidstfødt. Men det giver jo ikke mening, at få minutter, således som tilfældet er med tvillinger, skulle kunne gøre en forskel! Så hvorfor overhoved spørge? Eller omvendt, hvorfor overhovedet svare?

Læs resten