Fødestedernes tilbud til tvillingegravide

Samtlige fødesteder i Danmark tilbyder ekstra undersøgelser i slutningen af graviditeten, når du venter tvillinger, men nogle fødesteder har også særlige tvillingejordemødre, gruppeforløb for tvillingegravide og tvillingetræf. Her finder du en oversigt over disse særlige tilbud til tvillingegravide.

Vær opmærksom på, at denne liste ikke er opdateret i 2019. Hvis du finder nogle oplysninger, som er forkerte må du meget gerne kontakte os. Tvillinger.Info er baseret på frivilligt arbejde og derfor kan vi ikke sikre, at oplysninger, som kræver jævnlig opdatering, altid er opdaterede.

Oversigten er nu næsten komplet, der mangler kun oplysninger på 2 fødesteder.

Region Hovedstaden

Herlev Hospital

 • Har konsultation i Taastrup, Glostrup, Gentofte og Ballerup.
 • Tvillingegravide følger konsultationerne, hvor de bor.
 • I Glostrup er der en særlige tvillingejordemoder og i Gentofte er der to særlige tvillingejordemødre, som varetager konsultationerne med de tvillingegravide og laver gruppeforløb særligt for tvillingegravide.
 • Neonatal afdeling.

Hvidovre Hospital

 • To tvillingejordemødre
 • Tvillingefødselsforberedelse/gruppeforløb
 • Neonatalafdeling
 • Har cirka 120 tvillingefødsler årligt

Nordsjællands Hospital i Hillerød

 • Tvillingtræf 1 x månedligt for gravide og tvillingeforældre.
 • Ingen særlig tvillingejordemoder.
 • Ingen særlig gruppeforløb for tvillingegravide.
 • Neonatal afdeling
 • Har cirka 80 tvillingefødsler årligt

Rigshospitalet

 • Har 2 tvillingejordemødre
 • Tvillingefødselsforberedelse/gruppeforløb
 • Neonatal afdeling
 • Har ca. 150 tvillingefødsler årligt

Bornholms Hospital

 • Har børneafdeling, men ikke neonatal afdeling
 • Har ca. 2 -3 tvillingefødsler årligt. Alle fødsler før 34+0 omvisiteres til Rigshospitalet
 • Alle 7 jordemødre varetager konsultation med de tvillingegravide. Ingen særlig tvillingejordemoder
 • Følger Rigshospitalets og Hvidovres retningslinier for kontrol med tvillingegravide og ellers får de tvillingegravide ekstra jordemoderkontroller efter behov
 • Der er pt. for få til at lave tvillingegruppe. Men jordemødrene henviser de tvillingegravide til hinanden og hjælper med at etablere kontakt.

Region Sjælland

Sygehus Vest, Holbæk

 • Ingen særlige tvillingejordemødre/gruppeforløb for tvillingegravide.
 • Har ca. 40 tvillingefødsler årligt.
 • Neonatal afdeling

Sygehus Øst, Roskilde

 • To tvillingejordemødre
 • Tvillingefødselsforberedelse/gruppeforløb
 • Tilbyder efterfødselssamtaler efter behov
 • Neonatal afdeling
 • Har ca. 50-60 tvillingefødsler årligt

Sygehus Syd, Næstved

 • Ingen særlige tvillingejordemødre/gruppeforløb for tvillingegravide.
 • Neonatalafdeling

Sygehus Syd, Nykøbing F.

 • Tvillingegravide følger den almindelige konsultation
 • Fødslen finder sted på Næstved

Region Syd Danmark

Odense Universitetshospital

 • Tvillingejordemoder har både enkelt og gruppekonsultation med tvillingegravide
 • Fødselsforberedelse for tvillingegravide:  3 gange i graviditeten + 1 gang efterfødslen (udviddes snart til 4 gange i graviditeten)
 • Neonatal afdeling
 • Cirka 270 tvillingefødsler årligt og 5-10 trillingefødsler

Sygehus Fyn, Svendborg

 • Har jordemoderkonsultationer i Svendborg, Rudkøbing, Faaborg, Assens, Ringe, Nr. Lyndelse, Nyborg og på Ærø, og hvert sted er der én jordemoder, som tager sig af de tvillingegravide.
 • Fødselsforberedelse på Odense Universitetshospital samt mulighed for at tilmelde sig et netværksskabende forum i Svendborg Jordemodercenter, hvor man møder andre kommende tvillingeforældre.
 • Cirka 20 tvillingefødsler årligt, som foregår på Odense Universitetshospital

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

 • To tvillingejordemødre.
 • Tvillingegruppekonsultation 4 gange i graviditeten. En af gangen kommer en erfaren tvillingemor på besøg og fortæller. Derudover er der én mødegang efter graviditeten.
 • Neonatalafdeling.
 • Har cirka 45-50 tvillingefødsler årligt.

Kolding Sygehus

 • Tvillingetræf én gang månedligt.
 • Ingen særlig tvillingejordemoder.
 • Ingen særlig gruppeforløb for tvillingegravide.
 • Neonatal afdeling
 • Har cirka 80-90 tvillingefødsler årligt.

Sygehus Sønderjylland, Haderslev

 • Tvillingegravide tilbydes konsultation hos tvillingejordemoder på Sønderborg Sygehus.

Sønderborg Sygehus

 • Tvillingejordemoder.
 • 2 x 4 timers fødsels-/forældre forberedelse.
 • Neonatal afdeling.
 • Har cirka 40 tvillingefødsler årligt

Region Midtjylland

Regionshospitalet, Horsens

 • Har konsultation i Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg.
 • Tvillingegravide følger konsultationen, hvor de bor.
 • Ingen særlig tvillingekonsultation/tvillingejordemoder.
 • Har den samme jordemoder i hele graviditeten.
 • Har cirka 25 tvillingefødsler årligt.

Århus Universitetshospital Skejby

 • Et tvillingejordemoderteam med 2-4 jordemødre, der har alle tvillinge konsultationer.
 • Tvillinge gruppekonsultation/fødselsforberedelse (5 gange), den ene gang foregår på mor/barn afsnittet ved en barselssygeplejerskeén og den sidste gang kommer en erfaren tvillingemor på besøg og fortæller.
 • Neonatal afdeling.

Regionshospitalet, Herning

 • “Kend din jordemoder”-ordning med bl.a. 3 jordemødre, som varetager konsultation med de tvillingegravide. Ordningen indebærer, at man kommer til at føde med en af de tre “tvillinge jordemødre”, man har set i sin
  graviditet.
 • Gruppekonsultation særligt for tvillingegravide.
 • Tvillingetræf én gang månedligt – for tvillingegravide og tvillingeforældre.
 • Neonatal afdeling, hvis børnene forløses før uge 28 overflyttes man til Skejby.

Regionshospitalet Holstebro

– se Regionshospitalet Herning.

Regionshospitalet, Viborg

 • Har konsultation i Silkeborg og i Viborg og begge steder har en fast tvillingejordemoder.
 • Særlig gruppeforløb for tvillingegravide.
 • Tvillingetræf afholdes jævnligt, efter aftale med tvillingejordemoderen.
 • Neonatalafdeling.

Regionshospitalet Silkeborg

– se regionshospitalet Viborg.

Regionshospitalet, Randers

 • Tvillingejordemoder, som tager sig af konsultationerne med de tvillingegravide i Randers.
 • Forældre og fødselsforberedelse/gruppeforløb for tvillingegravide
 • Arbejder på at arrangere tvillingetræf i samarbejde med sundhedsplejen
 • Neonatal afdeling
 • Har ca. 50 tvillingefødsler årligt

Samsø Sygehus

Tvillingegravide henvises til Skejby.

Aalborg Sygehus

 • Tvillingejordemoder
 • Forældre- og fødselsforberedelse for tvillingegravide
 • Babytræf særligt for tvillingegravid/tvillingeforældre
 • Neonatal afdeling

Thisted Sygehus

 • Har konsultation i Brovst, Nykøbing Mors, Hurup og Thy, og tvillingegravide følger jordemoderen, hvor de bor.
 • Ingen særlige tvillingejordemødre/gruppeforløb.
 • Ingen neonatal afdeling. Skal man forløse før uge 35 henvises man til Aalborg, men man kan i givet fald have sin barselshvile på Thisted.
 • Har cirka 25 tvillingfødsler årligt.

Sygehus Vendsyssel, Hjørring

–  oplysninger kommer snart

Dette indlæg blev udgivet i Fødsel, Gravid og tagget af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.