Tvillingers konflikter i børnegruppen

Tvillinger i samme børnegruppe kan have flere og mere intense konflikter med hinanden end andre jævnaldrende børn har med hinanden. Det kan indebærer, at tvillingernes indbyrdes forhold kan blive problematiseret. Meget afhænger dog af, hvilket syn man har på konflikter samt hvilken forståelse man har for, hvad det vil sige at være tvilling.

Syn på konflikter

 • Konflikter opfattes ofte som negative
 • Fakta: Konflikter er hverken negative eller positive. Det er, hvad vi gør med konflikterne, der har betydning for, hvordan det påvirker tvillingernes indbyrdes forhold
 • Tvillinger med mange konflikter opfattes som havende et problematisk forhold
 • Fakta: Konflikter og venskabelighed er to forskellige dimensioner, og de to ting er derfor uafhængige af hinanden. Tvillinger kan både have mange konflikter og have et tæt venskabsbånd
Det særlige ved at være tvillinger i en børnegruppe
 • Tvillinger søger oftere hinanden i en børnegruppe end almindelige søskende
 • Tvillinger har flere samspil med hinanden i en børnegruppe end almindelige søskende
 • Derfor har tvillinger tilsyneladende flere konflikter end søskende generelt. Der er dog endnu ingen dokumentation for, at tvillinger skulle have flere konflikter end f.eks. pseudotvillinger
 • Søskende er ikke optagede af at passe på deres indbyrdes forhold, når de har konflikter, og deres tilgang til deres indbyrdes konflikter er derfor ofte mere konfliktoptrappende
 • Jævnaldrende venner er mere varsomme og villige til at forhandle, når de har konflikter med hinanden og er derfor mere konfliktnedtrappende i deres tilgang til konflikter kammerater imellem
 • Piger er ofte mere forhandlende og drenge mere eskalerende, når de har konflikter
 • Derfor kan tvillingers indbyrdes konflikter reelt være mere voldsomme end man er vant til i en jævnaldrende børnegruppe

Betydningen af tvillingers indbyrdes konflikter i en børnegruppe

For tvillingeskabet

Mange og intense konflikter behøver ikke at betyde, at et tvillingepar har et problematisk søskendeforhold. For det første kan man ikke vurdere kvaliteten af deres relation alene ud fra deres konfliktniveau. For det andet er konfliktniveauet (både intensitet og hyppighed) meget påvirket af, hvordan de voksne håndtere tvillingernes konflikter. For det tredje kan konflikter lære tvillingerne en hel masse sociale kompetencer – hvis de voksne griber chancen og hjælper dem med selv at løse konflikterne, fremfor at lege dommere og bare lukke konflikterne ned.

For tvillingernes forhold til børnegruppen

Mht. tvillingernes forhold til børnegruppen, så kan deres intense indbyrdes konflikter risikere at hæmme deres sociale muligheder. Nogle børn kan blive skræmte og  trækker sig af frygt for, at det nogensinde skulle gå ud af dem.

Børn er ikke vant til søskendekonflikter i en jævnaldrende børnegruppe og dernæst opfører tvillinger sig socialt set ofte mere som venner end som søskende. Derfor kan de andre børn have forventninger til at tvillingerne er lige som alle andre kammerater i deres måde at være sammen på og tvillingernes indbyrdes konflikter kommer derfor til at virke ekstraordinært voldsomme. Det kan let bliver overset af både børn og voksne, at det “bare” drejer sig om almindelige søskendekonflikter.

Hvilken effekt tvillingers indbyrdes konflikter har på deres relation til børnegruppe, afhænger meget af, hvordan de voksne håndterer det: Hvis de voksne selv reagerer stille og roligt samt forstår, at berolige de andre børn, f.eks. ved at forklare de andre børn, hvordan det er, når man er søskende og bliver uvenner, så vil de andre børn kunne blive beroliget om, at tvillinger ikke er “farlige” at lege med.

De voksne kan med fordel også øve sig i at lægge mærke til, at tvillinger sjældent har tilsvarende voldsomme konflikter med dem, som de har et venskab med. I disse situationer er der så mulighed for, at støtte tvillingerne i selv at lægge mærke til, hvor gode de også kan være til at nedtrappe konflikter, så disse færdigheder kan styrkes. Det, som får opmærksomhed, har det med at vokse.

For børnegruppen som helhed

I forhold til børnegruppen som helhed, kan man måske synes, at tvillingernes indbyrdes konflikter er for forstyrrende for den pædagogiske praksis. Man bør dog huske på, at den primære pædagogiske praksis i institutioner og skoler er relationsarbejde, og konflikthåndtering er reelt set relationsarbejde sat på spidsen.

Derfor giver det ikke mening primært, at betragte konflikter som en afbrydelse af den pædagogiske praksis. I stedet kan konflikterne (når muligt) være en læringsmulighed, ikke blot for de to børn, som er i konflikt med hinanden, men også for de børn, som var/er vidner hertil. Børn lærer en masse af at håndtere konflikter – og ikke mindst, når de betragter andre børns konflikter og ikke selv har følelserne i kog.

Sat på spidsen kan tvillingers indbyrdes konflikter i dette lys, betragtes som en gave til fællesskabet – frem for som en problematisk forstyrrelse.

Det primære er, hvordan konflikterne håndteres

De voksnes håndtering af tvillingernes indbyrdes konflikter har mindst lige så stor betydning for konfliktniveauet hos et tvillingepar, som de to børns indbyrdes relation har!

Det primære, i forhold til hvilken betydning tvillingers konflikter har i en børnegruppen, er altså i mindre grad et spørgmål om, hvorvidt tvillinger har mange eller få indbyrdes konflikter, men hvad de voksne gør med konflikterne!

Dette indlæg blev udgivet i Skolebarn, Tumling, Tvillingeskabet og tagget , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.