Tvillingeskabet er socialt befordrende

For første gang nogensinde, har forskere nu forsøgt, at afklare hvordan tvillingeskabet påvirker tvillingernes forhold til andre mennesker.

Hidtidige undersøgelser af tvillingeskabet har primært fokuseret på dets negative effekt på tvillingernes forhold til andre. Man har hidtil ment, at tvillingeskabet kan blive problematisk for tvillingerne, hvis de kommer til at idealisere tvillingeskabet eller identificere sig med deres tvillingeskab, frem for at blive selvstændige og uafhængige individer. Og man har ment, at tvillingeskabet kunne blive for indesluttende, således at det faktisk kunne være vanskeligere for tvillingerne at etablere nære venskaber med andre.

Nu har forskere i Canada via interview med over 200 tvillingepar forsøgt at afklare, om tvillingeskabet også kan virke befordrende for tvillingernes forhold til andre. I modsætning til de hidtidige antagelser viste undersøgelsen faktisk at dette var tilfældet: Forskerne fandt nemlig ud af, at tvillinger, som rapporterede en høj grad af ”udelukkelse” (dvs. foretrak at være alene sammen) samtidig rapporterede om en højere grad af intimitet (dvs. følelsesmæssig nærhed) med deres både deres medtvilling og deres egen nærmeste ven (af både eget og modsat køn).

Måske er det sådan, at tvillinger, der tilbringer meget tid alene sammen (altså har en høj grad af ”udelukkelse”), får en bedre forståelse for, hvordan man forholder sig følelsesmæssigt intimt til andre. I alt fald lader det til, at når faktorer som sensitivitet, indlevelse, forståelse, hjælpsomhed mv. i stigende grad karakteriserer tvillingeskabet, så vil disse faktorer også i stigende grad karakterisere tvillingernes forhold til deres nærmeste ven. Det følges altså ad. Det ser således ud til, at tvillingeskabet kan komme tvillingernes forhold til andre til gode. I alt fald når tvillingeforholdet er karakteriseret af sådanne egenskaber.

Desværre har man endnu ikke afklaret den modsatte påvirkning: Nemlig hvordan kvaliteten af tvillingernes individuelle og fælles venskaber påvirker tvillingeskabet. Det er heller ikke undersøgt, hvordan tvillingeskabet påvirker mindre nære venskaber og bekendte.

Men undersøgelse er alligevel meget interessant, fordi den gør op med den hidtidige antagelse om, at tvillingeskabet som udgangspunkt er socialt hæmmende. Eftersom undersøgelsen fokuserede på voksne, kan det dog ikke udelukkes, at tvillingeskabet kan være socialt hæmmende for børn og unge. Men i givet fald, lader det ikke til at være et problem ind i voksenalderen. Dette bekræftes også af, at tvillinger ikke adskiller sig fra enkeltfødte hvad angår antal ægteskaber, antal år man har været gift, antal ægteskaber/forhold, singlestatus mv.

Dette indlæg blev udgivet i Tvillingeskabet og tagget , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.