En særlig relation og udviklingsramme

Tvillinger er i vid udstrækning som alle andre søskende. Men tvillingeskabet er også en unik relation, som kræver unikke særlige overvejelser og opmærksomheder både for forældre og for professionelle omkring tvillinger – uanset om det er i opvæksten eller som voksne.

At være født som tvilling indebærer, at man fra første færd har en betydningsfuld relation til en jævnaldrende – det unikke for tvillinger er, at denne relation er gensidige og symmetrisk.

Tvillingers udvikling er præget af unikke ressoucer og unikke sårbarheder, som kan varierer afhængig af tvillingetype og køn og som det er vigtigt at kende til

Tvillingers tidlige tilknytning har unikke vilkår

[restrict … ]

Tvillinger er udviklingsmæssigt og behovsmæssigt samme sted i livet, og de deler langt flere livssfærer i og uden for hjemmet end enkeltfødte søskende gør. Dette gør relationen signifikant helt særlig.i deres tilknytningshierarki

En opvækst med både asymmetrisk tilknytning til forældre og evt. andre søskende samt en symmetrisk ligeværdig tilknytning til sin tvilling er enestående for tvillingeskabet som søskenderelation (den symmetriske tilknytning er et begreb, jeg bragte i spil, på min præsentation på Den Internationale Kongres for tvillingeforskning, i mit oplæg omkring tilknytningens betydning i forbindelse med skolestart – ved brug af begrebet bedes henvist til mig og denne præsentation, som kilde).

Tvillingers udvikling er præget af unikke ressourcer og unikke sårbarheder som adskiller sig fra enkeltfødte børn generelt.

De udviklingsmæssige forskelle kan variere afhængig af om de er enæggede eller tveæggede og om de er af hvert sit eller samme køn og det faktum at 55% af alle tvillinger fødes for tidligt medfører en øget sårbarhed, som gør det endnu vigtigere, at have kendskab til tvillingeskabet som udviklingsramme.

I de tidlige år er det bl.a. den sproglige stimulering, som bliver anderledes. Tvillinger lærer f.eks. de sociale aspekter af sproget tidligere, men er senere til at lære at tale – og det har intet at gøre med myten om, at tvillinger udvikler et hemmeligt sprog . Sprogudviklingen har betydning for den senere skolastiske udvikling og forskning peger på, at det kan have en effekt helt op omkring 10-11 års alderen.

Tvillingers skolemæssige færdigheder er ved afgangseksamen ikke ringere end enkeltfødte børns, men deres start på skolelivet kan give dem et fagligt ringere afset

Livet bliver større og tvillinger kan opleve tilpasningsreaktioner

Fra småbørns alderen begynder børn at udvide deres sociale sfærer. Tvillingers tilknytning til hinanden har betydning for, hvordan de i deres sociale udvikling trækker på tvillingeskabet som en særlig tryg base, hvilket i forhold til social udvikling kan være en betydelig social ressource.

Forskning viser, at dette fejlopfattes som uhensigtsmæssig afhængighed og der interveneres så på måder, som kan være uhensigtsmæssige og forringe både tvillingers sociale, individuelle og faglige udviklingsmuligheder i daginstitution og indskoling.

Hvis der er utilstrækkelig opmærksomhed på, hvilke tilpasningsreaktioner, som er så alvorlige, at tvillingers tilknytning kan omorganiseres, kan det have livslange udviklingsmæssige konsekvenser i forhold til deres psykiske robusthed . At behandle tvillinger som almindelige søskende uden hensyntagen til deres særlige vilkår er uhensigtsmæssigt.

Udbredte myter kan hæmme tvillingers udviklingsmuligheder

Tvillinger er statistisk set overrepræsenterede i forhold til samtlige psykiatriske diagnoser og derfor er det vigtigt, at kende til de særlige forhold som kan fremme og hæmme deres psykiske robusthed, som tvillinger.

Udbredte myter om symbiose, afhængighed og problematisk identitetsudvikling kommer ofte i vejen for at hjælpe det enkelte tvillingepar godt på vej i livet.

Tvillinger er statistisk set overrepræsenterede i forhold til samtlige psykiatriske diagnoser og derfor er det vigtigt, at kende til de særlige forhold, som det er, at være tvilling

Bedste venner – også udenfor hjemmet

Tvillingeskabet indebærer også et venskab, som adskiller sig fra enkeltfødte søskendes venskabelighed. Forskning peger på, at tvillinger som noget unikt for søskende, ofte bliver hinandens bedste venner – både i og uden for hjemmet. Enkeltfødte søskende foretrækker jævnaldrende venskaber udenfor hjemmet. Det er derfor også unikt for tvillinger, at de ofte forhandler deres venskaber med andre i fællesskab og deler venner.

I forhold til forhandling af venskaber, tilhørsforhold og social udvikling generelt har tvillingetype og køn stor betydning og giver forskellige udviklingsvilkår for forskellige tvillinger – der ikke er sammenlignelige med enkeltfødte søskendes sociale vilkår.

Tvillinger har ikke nok i hinanden socialt set – men de kan lettere blive socialt isolerede

Enkeltfødte søskende foretrækker jævnaldrende venskaber udenfor hjemmet. Det er derfor også unikt for tvillinger, at de ofte forhandler deres venskaber med andre i fællesskab og deler venner.

I forhold til forhandling af venskaber, tilhørsforhold og social udvikling generelt har tvillingetype og køn stor betydning og giver forskellige udviklingsvilkår for forskellige tvillinger – der ikke er sammenlignelige med enkeltfødte søskendes sociale vilkår.

Tvillinger har ikke nok i hinanden socialt set, men de kan pga. deres tvillingeskab både have lettere ved at skabe sociale relationer til andre og samtidig opleve at være i større risiko for at blive socialt isolerede i en børnegruppe – fordi deres særlige vilkår som tvillinger ikke bliver opdaget og håndteret i tide.

Håndtering af de almindelige søskende dynamikker, som konflikter, rivalisering, dominans og sammenligninger mv. have betydning i forhold til, hvorvidt tvillingeskabet i en social kontekst bliver en ressource eller en sårbarhed.

Mange måder at have tvillinger på og mange måder at være tvillinger på

Der er mange måde at have tvillinger på og mange måder at være tvillinger på. Forhandling af individualitet og samhørighed fylder ofte meget for omgivelserne omkring tvillinger og det sætter sig sine spor i tvillingers selvopfattelse. Tvillinger i alle aldre kan opleve et pres i begge retning – både et pres i forhold til at blive behandlet som et par, som” tvillingerne” og et pres i forhold til at skulle leve op til forventninger om at navigere i livet som uafhængige, selvstændige individer.

Dette pres kan give tvillinger oplevelsen af at være tvillinger på ”den forkerte måde”. Oftest er det knyttet til, at tvillinger trods ihærdige forsøg ikke følelsesmæssigt kan lykkes med at leve op til de samfundsmæssige forventninger omkring individualitet.

Tvillinger kan opleve et pres i forhold til at skulle leve op til at være tvillinger på den “rigtige måde”

F.eks. møder jeg i min kliniske praksis voksne tvillinger, som i årevis har kæmpet med, at have mindre brug for hinanden, at adskille og løsrive sig fra hinanden og samtidig ikke oplever at behovet for hinanden er blevet mindsket trods deres ihærdige forsøg.

Regulering af følelsesmæssig nærhed og afstand

Når adskillelse og løsrivelse ses som løsningen på det, der evt. er svært i relationen, får tvillinger ikke den fornødne hjælp til at lære at regulere sig selv i forhold følelsesmæssig nærhed og afstand til hinanden. At lære at regulerer følelsesmæssig nærhed og afstand til hinanden er grundlæggende for tvillingers mulighed for at udvikle et tvillingeskab, som kan være understøtte deres individuelle følelsesmæssige robusthed i et livslangt perspektiv.

Tvillinger skal ikke igennem en dobbeltløsrivelsesproces fra både forældre og hinanden

I teenageårene og tidlig voksenalder kommer andre signifikante jævnaldrende ind i billede, når kærester og livspartnere begynder at dukke op. Det er i denne livsfase, at enkeltfødte begynder at udvikle en reel tilknytningsrelation til en jævnaldrende. Denne udviklingsopgave har tvillinger løst fra tidlig barndom og derfor står tvillinger i denne livsfase med to signifikante symmetriske tilknytningsrelation, som de skal lære at navigere i forhold til.

Hvordan der bliver plads til tvillingeskabet i ægteskabet

At have en gensidig tilknytning til en jævnaldrende og gå ud i livet og finde en partner, som der også skal etableres en gensidig tilknytning til er unikt for tvillinger. Det kan give særlige udfordringer både i tvillingernes indbyrdes relation og i deres romantiske parforhold – især når tvillingerne er af samme køn.

Både medtvilling og romantisk partner kan opleve at deres fælles elskede er følelsesmæsigt utro med “den anden partner” – fordi intime hemmeligheder deles med begge og begge relationer er næsten ligeværdige i deres

At navigere i to jævnbyrdige intime dyader, kan være svært – især hvis det kun er den ene tvilling, som har en kæreste. Det aktiverer alle parters tilknytningssystem og bringe jalousi, frygt for afvisning, alenehed og oplevelse af svigt og ”følelsesmæssig utroskab” i spil. Hvordan der bliver plads til tvillingeskabet i ægteskabet, kan være udfordrende og parterapi kan være løsningen for både tvillinger og romantisk partner.

Tvillinger er således ikke bare søskende, men søskende i en særlig relation, som indebærer en andensærlige sårbarheder og særlige ressourcer

[/restrict]

Dette indlæg blev udgivet i Tvillingeskabet og tagget , , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.