Top10 bedsteforældrene bør vide om tvillinger og tvillingeskabet

Hvordan tvillingers indbyrdes relation – deres tvillingeskab – håndteres, har stor betydning for deres relationelle muligheder og dermed for deres individuelle udvikling i et livslangt perspektiv.

Er du bedsteforældre til tvillinger og vil du gerne vide hvilke særlige opmærksomhedspunkter, der kan være i forhold til håndtering af netop jeres tvillingers særlige tvillingeskab. Så får du her en kort Top 10.

Nedenstående bygger på forskning om betydningen af tvillingeskabet i forbindelse med det enkelte barns individuelle udvikling. Det er inspireret af, de udfordringer, som jeg har oplevet hos mange af de tvillingeforældre, jeg har rågivet gennem snart 20 år. Derfor tror jeg også, at mange forældre til tvillinger, vil sætte pris på, at kunne give denne artikel til deres forældre og svigerforældre.

Du kan bl.a. læse om håndtering af sammenligninger, præferencer/yndlingsbarnebarn, forskellen på tvillinger og enkeltfødte, lighed- og forskelsbehandling.

Fokus på bedsteforældres relation til tvillingebørnebørn.

1. Sammenlign ikke tvillinger med enkeltfødte børn

 • Drop at sammenligne tvillinger med enkeltfødte søskende: Det kan være overvældende at forholde sig til to jævnaldrende på én gang, både i forhold til at imødekomme to individuelle behov, men også i forhold til når de begynder at løbe i hver sin retning og finde på narrestreger. Det ,den ene ikke finder på, kan den anden finde på og så er der det, de finder på sammen. Dertil kommer deres indbyrdes konflikter, som kan virke voldsomme. Tvillinger fylder mere i landskabet, fordi de er tvillinger – ikke fordi de hver især er mere voldsomme eller uopdragne.

2. Fælles eller individuelle gaver

 • Alle tvillinger er forskellige, så vær fleksibel og tal med forældrene om, hvad der vil give mest glæde – måske én stor fælles gave, måske individuelle gaver, hvor de hver især kan pakke op, måske en kombination, så de både kan pakke op i fællesskab og hver for sig. Især for de mindre børn, er det at pakke gaven op en næsten lige så vigtigt som selve gaven.
 • Nogle tvillinger trives med at få forskellige gaver, for andre vil det give mere skuffelse og jalousi end glæde.
 • Husk, at selvom det er dobbelt så dyrt (på een gang) at købe to gaver, så er tvillinger to individuelle børn og det er ikke okay, at de får “en halv gave” hver, bare fordi de er født samtidig.

3. Gode råd om tiltale og omtale

 • Omtal og tiltal dem ikke som ”tvillingerne” eller andre par-betegnelser – brug deres navne.
 • Undgå at se på tvillinger som store- og lillebror/søster. Tvillinger er undfanget samtidig og er derfor lige gamle, uanset hvem der er født først. Med alderen kan betegnelserne skabe unødige ulighed og unødige konflikter mellem dem.

4. Yndlingsbørnebørn og præferencer

[restrict … ]

 • Føler du dig mere forbundet med ét af børnebørnene? Er du mere tilbøjelig til at kysse og kramme og snakke med det ene barn og ubevidst sætte ham/hende i centrum? Kommer du først bagefter i i tanke om også at “huske på” det andet barn? Hvis det er tilfældet, så tag ansvar for dine følelser:
  1) Anstreng dig for, at du ikke at lade det skinne igennem i ord og handlinger.
  2) Styrk dit bånd til det barn, du føler dig mest forbundet med ved øget fysisk kontakt og samvær.
 • Børn lægger mærke til forskelsbehandling længe før, de forstår, hvad du siger og med jævnaldrende søskende er der ingen undskyldning for at gøre forskel. Med tvillinger er det vigtigt at være ekstra opmærksom på, at dele sol og vind lige.
 • Kommentarer og små bemærkninger, som hyppigt er mere positive beskrivelser af det ene barn, f.eks. “hun er meget gladere”, hun er så dejlig nem i forhold til sin søster”, “hun er den kønneste” eller måske “han er min yndling” kan utilsigtet komme til at udtrykke en præference, som kan såre forældrene, selvom du hverken gør forskel overfor børnene eller har forskellige følelser for dem.

5. Tvillinger kan have brug for, at have hinanden med

 • Nogle tvillinger trives med alenetid med mor og far eller bedsteforældre, andre tvillinger trives bedst med at have hinanden med, når de skal passes. Vær fleksibel og tag udgangspunkt i det enkelte tvillingepar frem for universelle antagelser om tvillinger.
 • Tryghed og nærhed er ikke det samme som afhængighed. Tvillingernes særlige forhold og indbyrdes behov for nærhed bør respekteres, men ikke gives unødig opmærksomhed.

6. Tvillinger kan rotte sig sammen

 • Voksen-barn konflikter med den ene tvilling, kan få tvillingerne til at rotte sig sammen og forsvare hinanden. Andre gange opdager vi ikke, at medtvillingen måske er ramt og kan komme til at overse, at begge børn har brug for at vi alle sammen bliver gode venner igen – også selvom vi kun har haft konflikt med den ene.

7. Ros og ris

 • Ros og ris ikke begge, hvis det kun vedrører den ene og vær opmærksom på, at det er rette modtager og du ikke har byttet rundt.
 • Tvillinger kan være særligt sårbar overfor ros, som tilfalder deres medtvilling (med børn generelt er anerkendelse en meget bedre vej at gå end ros og ris).

8. Undgå sammenligninger

 • Tanker om lighed, forskellighed, indbyrdes rollefordeling, f.eks. “den udadvendte” / “den artige” / “den boglige” / “den stille” osv. bør ikke dyrkes for meget. Hypoteser kan blive selvopfyldende profetier og begrænse børnene i at udvikle andre sider af sig selv. Børns selvbillede påvirkes af vores holdninger og forventninger længe inden de får sprog og forstår, hvad vi siger.
 • Undgå at sammenligne tvillingerne med hinanden. Både direkte: “du er ligeså dygtigt som din bror” eller “du er højere end din søster” osv. Sammenlign i stedet det enkelte tvillingebarn med sine egne tidligere præstationer (eller med andre jævnaldrende) – ikke med medtvillingen.

9. Gode råd om ligheds- og forskelsbehandling

 • Tage det ikke for givet, at dét den ene vil / kan også gælder den anden. Tal evt. med forældrene om, hvordan børnene vil reagerer på at få ens eller forskellige ting eller få ting, de skal deles om.
 • Vid, at tvillinger har høj retfærdighedssans og kan føle en dyb krænkelse ved ikke at få lov til det samme som sin medtvilling. Vi hensyn når muligt og vis medfølelse overfor livets uundgåelige uretfærdigheder, når de f.eks. ikke begge kan få det samme.
 • Respekter og accepter både forskelle og ligheder – tvillingebørn kan udtrykke deres individualitet både ved “at være ligesom” og ved “at forskellig fra” deres medtvilling..

10. Lær at kende forskel

 • Lær hvem, der er hvem i det skjulte. Tvillingerne skal ikke stå model til omverdens kommentarer om deres ligheder / forskelligheder – de er hver især unikke mennesker, deres unikke identitet skal ikke devalueres til at handle om enkeltstående fysiske forskelle. Hvis de ligner hinanden rigtig meget, kan det hjælpe at sidde og betragte to portrætter og finde de små individuelle kendetegn.
 • Både forældre og tvillinger bliver glade, hvis du anstregner dig for, at lære at kende forskel, fremfor at opgive og erklærer; “jeg lærer det aldrig”. Børnene fortjener, at du ved, hvem de hver især er og øvelse gør mester

Hvad synes du om artiklen? Var den brugbar for dig? Var der noget, du savnede eller ikke er enig i? Så giv os gerne dit input på Facebook.

[/restrict]

Dette indlæg blev udgivet i Baby, Bedsteforældre, Ikke kategoriseret af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.