Spejl-tvillinger

Spejltvillinger er et særligt fænomen, hvor enæggede tvillinger har spejlvendte træk. Dette gør sig gældende for ca. 25% af alle enæggede tvillinger.

Her kan du læse om, hvad det vil sige at være spejltvillinger, og hvordan spejltvillinger opstår.

[restrict … ]

Identiske træk spejlvendes

Man taler om spejltvillinger, når et tvillingepar har identiske træk, som er spejlvendte af hinanden. Det kan f.eks. være, at de har identiske modermærker, men spejlvendt af hinanden, så den ene har det på højre kind, og den anden har det på venstre kind. Andre gange kan der være tale om hårhvirvler, der sidder spejlvendt og går hver sin vej hos de to børn, men det kan også være spejlvendt tandstilling eller ansigtstræk, hvor symmetrien er spejlvendt.

Det er ikke sådan, at alle tvillingernes træk skal være spejlvendte af hinanden. Der skal blot være tale om, at nogle træk er spejlede, for at man kalder det ”spejltvillinger.

Fænomenet beskrives første gang i 1928

Når man dykker ned i forskningslitteraturen om spejltvillinger, fremgår det, at man allerede har været opmærksom på fænomenet helt tilbage i mellemkrigstiden.

Den første videnskabelige artikel er fra 1928, og i perioden frem til 1940érne er der flere undersøgelser af spejltvillinger og betydningen heraf i forhold til arv-miljø spørgsmålet.

Man har primært været optaget af observerbare spejlede forskelle – især højre- og venstrehåndethed og i mange år tænkt, at forskellig hånddominans netop var udtryk for, at tvillinger var spejltvillinger.

Myten om venstrehåndethed

I 1996 fremhæver et studie, at det er en myte, at tvillinger, hvor den ene er højrehåndet og den anden er venstrehåndet er et udtryk for, at de er spejltvillinger. Dette studie viste nemlig at højre- eller venstrehåndethed ikke er relateret til tvillingetype, altså om de er enæggede eller tveæggede.

Højre og venstrehåndethed kan handle om noget andet end spejling.

Eftersom det kun er hos enæggede tvillinger, at spejling kan forekomme, så må højre-venstrehåndethed være relateret til noget andet end spejling, som den tidlige forskning ellers havde hævdet.

Kun enæggede kan være spejltvillinger

Den konventionelle forklaring er, at det handler om, hvornår det befrugtede æg deler sig. Hvis ægget deler sig efter 9 dage, så kan spejlvendte træk opstå hos de enæggede tvillinger. Det er derfor, fænomenet kun ses hos enæggede tvillinger.

Hvornår ægget deler sig har betydning for spejling af identiske træk

Nyere forskning peger på, at der også er andre faktorer, der kan påvirke tvillingers udvikling og udseende; f.eks. samme eller hver sin fosterhinder samt andre miljømæssige faktorer.

Organer kan være spejlede

Nyere forskning har udvidet undersøgelsen af enæggede tvillingers spejling og bl.a. undersøgt fysiske skavanker og medicinske problemer.

Et singlecase studie har fundet spejling i forhold til udvikling af cyster hos et enægget tvillingepar.

Selvom forskningen af gode grunde primært bygger på single casestudier, så er der meget, der tyder på, at spejling ikke kun er et fænomen, som forekommer i forhold til ydre synlige træk, men også kan gøre sig gældende i forhold til ikke observerbare fysiologiske forhold. F.eks. kan organer i sjældne tilfælde være spejlvendte.

Forsinket genkendelse af eget spejlbillede

Der er desværre ingen undersøgelser af, hvilken betydning spejling af visuelle karaktertræk, som f.eks. ansigts symmetri har i forhold til småbørns tvillingers evne til at genkende sig selv og f.eks. kende forskel på deres medtvilling og deres eget spejlbillede.

Undersøgelser viser, at enæggede tvillinger generelt er senere til at genkende deres eget spejlbillede.

Det virker indlysende, at der må være en forskel på, i hvor høj grad enæggede tvillinger tager fejl af deres spejlbillede og hinanden knyttet til, om de har spejlede ansigtstræk eller ej. Spejltvillinger er ikke identiske, når de står ved siden af hinanden, men når de så kigger i spejlet, så ligner de deres tvilling.

Det kunne være interessant at undersøge, om tendensen til at enæggede tvillinger senere genkender deres spejlbillede er mere udtalt hos spejltvillinger end hos ikke-spejltvillinger.

Problemer med genkendelse af eget spejlbillede er blevet opfattet som bevis for, at enæggede tvillingers identitet kan smelte sammen i en uhensigtsmæssige symbiose.

Dog kan det ikke udelukkes, at genkendelse af spejlbillede alene handler om det visuelle indtryk og ikke siger noget om tvillingernes selvopfattelse eller jeg-udvikling.

Du kan læse mere om tvillingers evne til at genkende sig selv i artiklen om “Enæggede kan ikke kende forskel på sig selv og hinanden” – kommer snart!

Forfattere:
Helene Schwarz Frederiksen, cand.pæd. i pædagogisk psykologi
Helle Birkholm-Buch, cand.psych., aut.psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi

[/restrict]


Dette indlæg blev udgivet i Enæggede eller tveæggede, Ikke kategoriseret, Tvillingeskabet og tagget , , , , , , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.