Tvillingeskabet giver bedre sociale kompetencer

Hvordan påvirker tvillingeskabet kvaliteten af andre nære relationer?

Frem til 2016 havde stort set alle hidtidige undersøgelser af tvillingeskabet primært haft fokus på den negative effekt tvillingeskabet mentes at have på tvillingernes forhold til andre. Man havde bl.a. ment, at tvillingeskabet kunne blive problematisk for tvillingerne, hvis de kom til at idealisere tvillingeskabet og/eller identificere sig med deres tvillingeskab frem for at blive to selvstændige og uafhængige individer. Og man havde ment, at tvillingeskabet kunne blive “for tæt” en relation og indesluttende tvillingerne socialt, således at de ikke havde behov for andre nære relationer – at de havde nok i hianden. Hermed mente man faktisk også, at det ville være vanskeligere for tæt knyttede tvillingerne at etablere nære venskaber med andre, med mindre de først blev mere uafhængige og løsrevet fra hinanden.

Disse fejlantagelser om tvillingeskabet som en selvtilstrækkelig og socialt hæmmende relation afviste canadiske forskere for første gang i en stor interviewundersøgelse med over 200 tvillingepar. Forskerne ønskede at undersøge, hvorvidt tvillingeskabet måske kan virke befordrende for tvillingernes relationer til andre mennesker. I modsætning til de hidtidige antagelser viste den canadiske undersøgelsen faktisk at dette var tilfældet: Forskerne fandt nemlig ud af, at de tvillinger, som rapporterede en høj grad af ”udelukkelse” (dvs. foretrak at være alene sammen) samtidig rapporterede om en højere grad af intimitet (dvs. følelsesmæssig nærhed) med deres både deres medtvilling og deres egen nærmeste ven (af både eget og modsat køn).

Et tæt tvillingeskabet havde således ikke en hæmmende social funktion for tvillingerne i undersøgelsen. Tværtimod vidste det sig, at tvillingeskabet havde en positiv effekt på kvaliteten af tvillingernes nære relationer til andre.

Noget tyder således på at tvillinger, der tilbringer meget tid alene sammen (altså har en høj grad af ”udelukkelse”), får en bedre forståelse for, hvordan man forholder sig følelsesmæssigt intimt til andre. I alt fald lader det til, at når faktorer som sensitivitet, indlevelse, forståelse, hjælpsomhed mv. i stigende grad karakteriserer tvillingeskabet, så vil disse faktorer også i stigende grad karakterisere tvillingernes forhold til deres nærmeste ven. Det følges altså ad. Det ser således ud til, at tvillingeskabet kan komme tvillingernes relationer til andre mennesker til gode. I alt fald når tvillingeforholdet er karakteriseret af sådanne egenskaber.

Desværre har man endnu ikke afklaret den modsatte påvirkning: Nemlig hvordan kvaliteten af tvillingernes individuelle og fælles venskaber påvirker tvillingeskabet. Det er heller ikke undersøgt, hvordan tvillingeskabet påvirker mindre nære venskaber og bekendte.

Men undersøgelse er alligevel meget interessant, fordi den gør op med den hidtidige antagelse om, at tvillingeskabet som udgangspunkt kan være socialt hæmmende.

Eftersom undersøgelsen fokuserede på voksne, kan det dog ikke udelukkes, at tvillingeskabet kan være socialt hæmmende for børn og unge. Men i givet fald, lader det ikke til at være et problem ind i voksenalderen. Dette bekræftes også af, at tvillinger ikke adskiller sig fra enkeltfødte hvad angår antal ægteskaber, antal år man har været gift, antal ægteskaber/forhold, singlestatus mv.

Dette indlæg blev udgivet i Tvillingeskabet og tagget , , , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Helle er autoriseret psykolog, cand.psych. og har arbejdet med tvillinger og tvillingefamilier siden 2000. Helle har rådgivet > 1500 tvillingefamilier og har undervist skoler og institutioner i tvillingeskabets betydning samt afholdt workshops for tvillingegravide og tvillingeforældre. I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie. I 2012 præsenterede Helle igen på Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning om betydningen af tvillingers indbyrdes tilknytningsmønstre i forbindelse med skolestart - et opgør med den hidtidige forståelse af tvillingers indbyrdes dynamik som en afhængighedsproblematik. Helle er selv mor til tvilinger og det er den personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info på frivillig non-profit basis. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.

Skriv et svar