Tvillingeskabet hæmmer ikke andre nære relationer

Hidtidige antagelser om tvillingeskabets betydning har primært bygget på undersøgelser af hvor meget tid tvillingerne bruger sammen, hvor meget de ligner hinanden/bliver forvekslet mv..

På denne baggrund har man ment, at tvillingeskabet kunne blive problematisk for tvillingerne, hvis de kom til at idealisere tvillingeskabet eller identificere sig med deres tvillingeskab: ”Hvis tvillingeforholdet bliver så tilfredsstillende og nødvendigt for tvillingerne, at det begynder at ekskludere andre og kommer til at stå i vejen for den individuelle vækst, kan tvillingeforholdet begrænse frem for berige tvillingerne”.

Canadisk undersøgelse af over 200 tvillingepar

Forskere i Candana har nu via interview med over 200 tvillingepar, forsøgt at afklare, hvorvidt tvillingeskabet hæmmer tvillingerne i at etablere andre nære relationer.Noget kunne nemlig tyde på, at den populære antagelse om tvillingeskabet som socialt hæmmende og at tvillinger kan have “nok i hinanden” ikke holder. Forskerholdet ville således afklare:

  • Om tvillinger oplever flere problemer end enkeltfødte i deres nære medmenneskelige forhold,
  • Om disse problemer er relateret til tvillingeskabet, og
  • Om disse problemer forsvinder med alderen.

Forskernes tese var, at en høj grad af intimitet med én person (f.eks. medtvillingen) ikke udelukker høj grad af intimitet med andre personer.

Fokus på oplevet nærhed

Fokuset for undersøgelse var derfor på graden af oplevet nærhed til medtvillingen frem for fysiske faktorer, som f.eks. hvor meget tid de bruger sammen. Fysisk afstand betyder nemlig ikke nødvendigvis også psykisk afstand: Man kan sagtens føle sig meget nært forbundet, selvom man ikke ses tit og omvendt.

Øget nærhed tvillinger imellem fremme nærhed i venskaber

Resultatet af undersøgelsen bekræftede de canadiske forskeres antagelser.
Man fandt nemlig ud af, at jo højere grad af nærhed og intimitet tvillingerne oplevede med deres medtvilling, des højere grad af nærhed havde de også til deres bedste ven.

Det er altså ikke sådan, at en høj grad af fortrolighed/nærhed/intimitet tvillingerne imellem står i vejen for, at tvillingerne har et nært fortrolighedsforhold til andre. Faktisk viste det sig, at jo højere grad af intimitet med medtvilling, des højere grad af intimitet med deres bedste ven.

Zygositet og køn

Undersøgelsen fandt at sammenhængen mellem nærhed i tvillingeskabet og nærhed i relation til en bedste ven udenfor tvillingeskabt både gjalt for enæggede og tveæggede tvillinger og at det også var tilfældet uanset tvillingernes køn.

I sen ungdom og voksenalder er tvillingeskabet ingen social hindring

Denne undersøgelse kan altså afkræfte at tvillingeskabet skulle hindre tvillinger i at danne andre nære forhold i deres sene ungdom og i voksenalderen.

Dette indlæg blev udgivet i Tvillingeskabet og tagget , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.