Separationsangst er helt naturligt

Separationsangst og -protester er en naturlig reaktion på adskillelse fra barnets trygge mor/far og ses især hos børn fra 0-3 år. Omkring 8-12 måneders alderen topper separationsangsten og i denne periode reagerer nogle børn som om verden går under, bare mor (eller far) forlader rummet, mens andre børn ikke bliver nær så ”mor-syge”. Som med alt andet er børn individuelle også hvad adskillelsesangst angår. Hvorfor det er sådan vides ikke med sikkerhed, men én af årsagerne er barnets tilknytning.

Psykologiske set handler tilknytning om barnets udvikling af en sund balance mellem afstand og nærhed til dets primære omsorgsperson (her kaldet moderen). Man taler således om tryg tilknytning, når barnet via sin adfærd viser, at det oplever at have ubetinget adgang til en tryg base hos sin mor.

Denne base bruger barnet til at udforske verden ud fra, forudsat at barnet oplever, at det altid kan vende tilbage til basen, når barnet får brug for det. Denne oplevelse af tryg base har stor betydning for barnets videre udvikling. Behovet for den trygge base varierer alt efter hvor fremmede og uvante omstændighederne er.

Tilhørsforholdet knyttes ikke kun til personer, men også til steder og ting – præcis som vi voksne knyttes til vores ejendele.

Jo mere stabil barnets base er – både hvad personer og fysiske omgivelser angår – det større og tryggere operationsradius vil barnet have. Det nytter altså ikke, at mor farer rundt med barnet i nye omgivelser hver dag. Barnets verden må være lille, før den bliver stor!

Endelig skal man ikke undervurdere små børns evne til at huske ting og mennesker de holder af. Småbørn kan genkalde begivenheder og ting de har oplevet flere måneder tilbage, præcis som vi voksne.

Tvillinger – især enæggede – kan udvise separationsangst i forhold til hinanden, og den dobbelt adskillelse fra både forældre og medtvilling kan for nogle gøre en utryg situation dobbelt utryg.

Dette indlæg blev udgivet i Baby, Evner, udvikling, vækst og stimulering, Tumling og tagget , , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.