Hvad er identitet i grunden?

Begrebet identitet i den psykologiske betydning kan være svær at indkredse, men der det knytter an til vores oplevelse af, hvem vi er. Identitet kommer af det latinske “idem”, som betyder “det samme som”, og der er altså tale om en subjektiv oplevelse af sammehæng både i tid og i sted. Identitet handler således om:

  • Kontinuitet på tværs af kontekster – at der er en sammenhæng mellem alle de roller, som man indtager i forskellige relationer og situationer
  • Kontinuitet i tid – at der er en kontinuitet i éns liv. Dvs. at ens  selvoplevelse idag er forbundet med ens selvopfattelse fra i går og ens selvopfattelse for i morgen

Derudover indebærer identitet en individuel genkendelighed. Individuel kommer af det latinske “idem”, som betyder udelelig og en individuel identitet henviser således til en ikke reducerbar unikhed, og handler således om:

  • Unik genkendelighed for os selv og andre samt en vis overenstemmelse herimellem
  • At man er sin egen unikke individualitet med et typisk særkende, f.eks. udseende, væremåde, sprog, stemme, kropssprog, humør, psyke osv.

Vores identitet kan opfattes som vores fortælling om, hvem vi er, hvad vi kan og hvad vi ikke kan samt hvad vi står for. Denne identitetsfortælling er den sammenhængsskabende kraft i vores oplevelse af os selv, den relaterer nutiden til både fortiden og  til fremtiden. Begrebet personlighed dækker over mennesket som helhed med alle dets forskellige færdigheder, egenskaber, anlæg, følelser og motiver. Identitet derimod dækker over den enkeltes oplevelse af sig selv.

Tvillingers identitet handler således om de to individers individuelle oplevelse af dem selv, og denne kan ikke løsrives fra deres oplevelse af dem selv som tvillinger – at være tvilling er et grundvilkår, præcis som det at være enebarn er det.

Dette indlæg blev udgivet i Tvillingeskabet og tagget , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.