Rivaliserer tvillinger mere eller mindre end andre søskende?

Søskende er fra en tidlig alder hurtige til at reagere på enhver form for opmærksomhed, som deres søskende får, og de kan være optagede af at rivalisere om at være den, der får mest opmærksomhed. To undersøgelser har sammenlignet tvillinger med enkeltfødte søskende, herunder pseudotvillinger. 

Rivalisering handler altid om forældrenes opmærksomhed og det kan komme til udtryk som konflikter, indbyrdes konkurrence på forskellige områder, men konflikter og konkurrence behøver ikke at være tegn på rivalisering. Rivalisering kan medføre  fjendtlighed og negative følelser tvillinger i mellem.

Tvillinger er jævnaldrende søskende og har derfor helt fra start af måtte deles om forældrenes opmærksomhed. Med enslignende behov har de i højere grad en enkeltfødte søskende måtte deles om de samme ressourcer, hvorimod søskende med mere forskelligartede behov trækker på mere forskelligartede ressourcer hos forældrene. Det er derfor i mange sammenhænge blevet antaget, at tvillinger nødvendigvis må rivalisere mere end enkeltfødte. Men man kan også argumentere for, at tvillinger fødes med det grundvilkår, at de skal dele og fordi de aldrig har kendt til andet, vil rivalisere mindre.

To undersøgelser har sammenlignet tvillingers rivalisering med enkeltfødte søskende i hhv. 3 og 4-7 års alderen. De to undersøgelse finder lidt forskellige resultater:

Undersøgelsen af 3 årige tvillinger sammenlignede med en matched kontrolgruppe af 1-5 årige enkeltfødte søskende og fandt, at tvillinger ikke adskilte sig fra kontrolgruppen. Altså at tvillinger i denne alder hverken rivaliserede mere eller mindre end andre søskende.

Undersøgelsen af de 4-7 årige tvillinger sammenlignede også tvillingerne med en matched kontrolgruppe af enkeltfødte søskende og fandt, at tvillinger i denne alder rivaliserede mindre. Forskerne lavede så en delanalyse, hvor de sammenlignede tvillinger med de enkeltfødte søskende, med den mindste aldersforskel, og her fandt de at tvillinger i denne alder rivaliserede mindre end de undersøgte pseudotvillinger.

Årsagen til de to undersøgelsers forskellige resultater kan være, at undersøgelsen af de små tvillinger ikke lavede en delanalyse mellem tvillinger og søskende med få års mellemrum. Det kan dog ikke udelukkes, at aldersforskellen i de to undersøgelser også kan have indflydelse.

Dette indlæg blev udgivet i Børnehavebarn, Skolebarn, Tvillingeskabet og tagget , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.