Afvis aldrig det “morsyge” barn

Når børn er morsyge, enten i forbindelse med adskillelse eller bare har et stort behov for fysisk nærhed, er det som udgangspunkt udtryk for en naturlig reaktion. Barnet kan være så klynkende og pjevset, at det som forældre, kan være svært at rumme.

Men det ikke desto mindre vigtigt, at rumme børnene også når de er morsyge. At afvise et barns klynkeri og morsyge, er næsten som at udstøde barnet. Det giver på følelsesmæssigt plan barnet et budskab om, at ”du har ikke værdi nok for mig, til at kunne opnå min beskyttelse”, hvilket giver barnet en ikke bevidst oplevelse af, ikke at være sine forældres kærlighed værdig.

Enhver afvisning af et barns kontaktforsøg er derfor et rigtig dårligt udgangspunkt, også for udvikling af f.eks. barnets selvværd og selvtillid.

Børn, der konsekvent afvises, er fortabte, de vil ikke overleve, selvom de får god fysisk pleje, medmindre andre voksne griber dem. Meget få forældre afviser konsekvent deres barn. Men forbavsende mange forældre (hele 40%) afviser deres børn så hyppigt, at de får små ar på sjælen, der præger deres videre udvikling.

Vi skal altså tage barnets oplevelse alvorligt og lytte til og accepterer dets følelser, men vi skal også vise barnet, at verden er et trygt sted. Det gør vi dog ikke, ved at skubbe børnene ned af vores skød, når det er dér, de har brug for at være, men ved at gøre verden så tillokkende og spændende i vores ord og handlinger, at barnets naturlige nysgerrighed trækker barnet, derhen.

Dette indlæg blev udgivet i Tumling og tagget af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.