Internationale Kongres for Tvillingeforskning og Tvillingefødsler

I år afholdes Den 14. Internationale Kongres for Tvillingeforskning i Firenze, Italien. Kongressen samler tvillingeforskere fra hele verden og afholdes hvert. 3. år. Majoriteten af de forskere, som er interesserede i tvillinger er optaget af at bruge tvillinger til at besvare spørgsmålet om arv og miljø. På hver kongres mødes dog en lille håndfuld psykologer, sociologer og antropologer og udveksler erfaringer og oplysninger om igangværende og kommende forskningsprojekter, og her er fokus på tvillingeskabets betydning for børnene og deres familier.

Som noget nyt afholdes konferencen for første gang i år samtidig med Den 2. Internationale Kongres for Tvillingegraviditet, som har fokus på det obstetriske omkring graviditet og fødsel.

Jeg glæder mig til, at kunne formidle den seneste nye viden fra kongressen her på Flerlinger.Info i løbet af 2012!

Se program for kongresssen her: http://www.mcaevents.org/twins2012/

The International Society for Twin Studies: http://www.ists.qimr.edu.au/.

Dette indlæg blev udgivet i Nyhed og tagget af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.