Fædres fødselsdepression påvirker også barnets udvikling

Man har længe vidst, at mødres fødselsdepression kan påvirke barnets psykiske udvikling negativt, især hvis depressionen får lov at forsætte i længere tid. Man mener, at moderens følelsesmæssige tilstand påvirker mor-barn tilknytningen negativt, fordi en deprimeret mor pga. sin egen følelsesmæssig tilstand alt andet lige vil være mindre opmærksom på sit barns signaler og vil tilbyde færre positive samspils situationer.

En engelsk undersøgelse af 11.000 nybagte forældre har vist, at det ikke kun er mødrenes følelsesmæssige velbefindende, som påvirker barnets trivsel og udvikling, men at fædrenes følelsesmæssige velbefindende spiller en lige så stor rolle.

Forældrenes grad af depression blev undersøgt, da børnene var 2 og 7 måneder gamle og siden blev børnene undersøgt i 7 års alderen. De engelske forskere fandt, at børn af fædre, der havde været langvarrigt deprimerede (dvs. ved både 2 og 7 måneders undersøgelsen), havde flere psykiske problemer som angst og tristhed samt flere adfærdsproblemer og højere forekomst af ADHD.

Der er altså alt mulig grund til at tage fædres symptomer på fødselsdepression lige så alvorligt som mødres. En særlig opmærksomhed på tvillingefamilier (som har forøget risiko for fødselsdepression) bør således rettes mod både mødre og fædre.

P.S. Nogle undersøgelser finder at forekomsten af ADHD er hyppigere blandt tvilllinger, mon udslaget skyldes den øgede risiko for fødselsdepression i tvillingefamilier?

Psykologisk behandling for fødselsdepression er lige så virkningsfuldt som medicinsk behandling. Fordi antidepressiv medicin kan overføres via modermælken, kan denne behandling ikke anbefales til ammende mødre.