Fødsel

Cirka 50% af alle tvillingegravide føder vaginalt og ca. 50% forløser vha. af kejsersnit (de fleste ved planlagt kejsersnit). Enkelte føder tvilling A (den der kommer først) vaginalt og tvilling B ved akut kejsersnit. For enkeltgravide er det typiske tegn på, at fødslen går i gang, at vandet går. Sådan behøver det ikke at være for en tvillingegravid, her kan tegnene være mindre synlige.

55% af alle tvillingefødsler sker før 37. graviditetsuge. Fødes tvillinger i uge 38. (to uger før enlinge) regnes de for fuldbårne. Nogle fødesteder sætter man fødslen i gang hos tvillingegravide i uge 38, fordi risikoen for komplikation forøges jo længere der går herefter.

Til en tvillingefødsel (både vaginalt og ved kejsersnit) vil der typisk være en del personale tilstede: Jordemoder, sygeplejerske og fødselslæge, børnelæge mf. Du lægger ikke mærke til det. Når man er i fødsel, oplever de fleste, at det ville være lige meget om det så foregik midt på hovedbanegården. Generelt er rutinerne meget forskellige fra hospital til hospital, så spørg din jordemoder.