Er det godt sove i forældres seng?

Der er stor forskel på hvordan mødre trøster deres børn, afhængig af om, børnene sover i en seng for sig selv eller i deres forældres seng. En amerikansk undersøgelse af 40 mor-barn par med over 1000 timers observation af børnenes søvn, viser at børn, der sover for sig selv er mere ulykkelige, når de vågner om natten.
Hvis børnene sover for sig selv, er der en tendens til, at mødre reagerer på deres børns gråd med intense trøsteforsøg, så som at rokke barnet eller bære det.

Hvis mor og barn sover sammen lader det til, at moderens trøste adfærd bærer mere præg af hengiven og kærlig nærvær frem for egentlig trøst. Det konkluderes, at børn, der sover med deres forældre, ikke har behov for nær så meget trøst, når de vågner om natten som børn, der sover alene.

Forskerne fandt desuden, at der ikke i ét eneste tilfælde, var en situation, hvor mødrene var så meget som tæt ved, at komme til at rulle hen over deres spædbarn, og derved evt. risikere at kvæle barnet. Dette er ellers en hyppig begrundelse for, at forældre ikke tør sove sammen med deres børn. Tværtimod viste undersøgelsen, at mor og barn under deres søvn på harmonisk vis synkroniserer deres bevægelser, således, at hvis den ene bevæger sig, reagerer den anden uden at vågne.

Når forældre sover sammen med deres spædbørn er der visse sikkerhedsforanstaltninger, man skal være opmærksom på.

  • Samsovning bør ikke foregå i en vandseng
  • Samsovning frarådes hvis du er ryger eller påvirket af alkohol eller stoffer
  • Hav ikke ældre børn eller husdyr med i sengen
  • Sørg for at tvillingerne ligger, så de ikke kan falde ud af sengen
  • Sørg for god plads omkring hvert enkelt barn uden for mange puder/tæpper, der kan gøre det for varmt eller som de kan få hen over sig
  • Vær ekstra opmærksom, hvis tvillingerne er for tidligt fødte og/eller har lav fødselsvægt, kan de motorisk være mindre udrustede til at frigøre sig fra evt. puder eller tæpper.
  • Samsovning frarådes også, hvis forældrene er i alvorligt søvnunderskud – hvilket let kan være tilfældet i tvillingefamilier. Det væsentligste er, at din søvn ikke bliver for “bevidstløs” og du ikke registrerer, det som du bør opfange, mens du sover. Det er dog ikke min erfaring, at tvillingeforældre overhører deres børn – uanset hvor trætte de er