Tvillinger placeres hyppigere i hver sin klasse

I takt med tvillinge-boomet fra slut 1990érne er der sket en voldsom stigningen i antallet af tvillinger, som starter i skole. Dette afspejler sig i en forandring af holdningerne til, hvad der er bedst for tvillinger i forhold til skoleplacering i hver sin eller samme klasse.

En gennemgang af de eksisterende undersøgelser peger på, at der er sket en kulturel normændring i forhold til, hvad der antages at være bedst for tvillinger i forbindelse med skolestart.

Det kan du læse mere om her:

[restrict … ]

To store hollandske undersøgelser af 8564 tvillingepar beskræftiger sig med tvillingers skoleplacering over tid og de peger på, at tendensen til at placere tvillinger i hver sin klasse er steget over tid som funktion af fødselskohorten:

På 10 år (fra 1988 til 1998) er andelen af tvillinger, der starter i hver sin klasse, jf. Van Leeuwen et al., næsten fordoblet (se Tabel 1).

For samtlige elever i primary school, fandt Webbink et al., at andelen af tvillinger i hver sin klasse, når målt på samtlige klasser i primary school, var femdoblet på mindre end 8 år (fra 1994 til 2002), se Tabel 2.

At andelen af tvillinger i hver sin klasse i 1998 er lavere hos Webbink et al. (tabel 2) end hos Van Leeuwen et al. (tabel 1) skyldes sandsynligvis, at Webbink et al. ikke kun ser på skolestart, men medtager alle klassetrin i primary school (indskolingen) og den stigende tidstrend i forhold til at placere tvillinger i hver sin klasse således endnu ikke var slået igennem blandt de ældre tvillinger i de ældre klasse i indskolingen, da de i sin tid startede i skole.

År Andel
1988 28%
1998 48%

Tabel 1: Andel af tvillinger i hver sin klasse, jf. Van Leeuwen et al. (2005)

År Andel
1994 7%
1998 25%
2002 44%

Tabel 2: Andel af tvillinger i hver sin klasse, jf. Webbink et al. (2007)

Generalisering til danske forhold bør gøres med visse forbehold. I Danmark starter børn i skole et år senere end i Holland, hvilket kan betyde, at danske tvilling­er opfattes som mere robuste og følgeligt måske hyppigere placeres i hver sin klasse, end det er tilfældet i de eksisterende undersøgelser.

Da der er tale om vestlige lande, som vi hyppigt sammenligner os med, er det dog sandsynligt, at den stigende tendens til at placere tvilling­er i hver sin klasse er en afspejling af det holdningsskifte, som også beskrives i litteraturen om holdninger til tvillinger og adskillelse. Der er ikke nyere litteratur, der beskriver denne trend og det er derfor sandsynligt, at der fortsat er en stigende tendens til at placere tvillinger i hver sin klasse sammenlignet med for 30-40 år siden.

De her nævnte undersøgelser peger altså på, et holdningsskifte i forhold til tvillinger og skoleplacering og spørgsmålet om sammen eller hver for sig, således at adskillelse i stigende grad opfattes som “best practice”.

[/restrict]

Dette indlæg blev udgivet i Forskning, Skolebarn og tagget , , , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.