Society for Twin Studies´ retningslinier til fagpersoner om amning af tvillinger

Council of Multiple Birth Organizations of the Internatioanal Society for Twin Studies, har udgivet evidensbaserede retningslinier for sundhedspersonalet om amning af flerlinger. Retningslinierne er familie- og flerlingefokuserede, de er målelige og realistiske i forhold til implementering i eksisterende amningsprogrammer og praksis blandt jordmødre, sundhedspersonale på barselsafdelinger, sundhedsplejersker og andre som arbejder med flerlingefamilier med børn i alderen cirka 0-3 år.

Retningslinierne er naturligvis i overensstemmelse med WHO/UNICEF.

  1. Kommende og nybagte flerlingeforældre skal have mulighed for at få kendskab til fordelene ved amning af både fuldbårne og for tidligt fødte flerlinger.
  2. Kommende og nybagte flerlingeforældre skal have adgang til både flerlinge-specifik og generel information om amning.
  3. Nybagte flerlingeforældre skal så tidligt som muligt have opbakning og støtte til at komme godt i gang med amningen.
  4. Kommende og nybagte flerlingeforældre skal hjælpes til at få lavet en amme-plan, der både på kort og lang sigt tilgodeser moderens, hvert enkelt barns samt den samlede families behov.
  5. Flerlingeforældre skal have vidensbaseret, faglært og kontinuerlig assistance i forhold til amning/flaskegivning af deres flerlinger både efter fødslen, i spædbarns- og tumlingeperioden.
  6. Hospitalspraksis skal formes således, at flerlingefamilier oplever mindst mulig geografisk og fysisk adskillelse mellem dem selv og flerlingerne samt indbyrdes mellem flerlingerne.
  7. Flerlingefamilier skal under graviditet og i børnenes tidlige barndom have omfattende, pålidelig, forskningsbaseret og samordnet information om amning. Herunder nævnes blandt andet vigtigheden af, at sundhedspersonale samarbejder både på tværs af faggrupper og med flerlingeforeninger og lokale flerlingegrupper. Dette fordi et netværk til andre tvillingefamilier er en betydelig ressource for nybagte flerlingefamilier.
Dette indlæg blev udgivet i Amning, Baby og tagget , , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.