Gravid med flerlinger – en risikograviditet

I mange bøger om tvillinger står beskrevet, hvordan alle graviditetssymptomerne, så som træthed, kvalme, halsbrand, vand i kroppen osv. bliver værre i forbindelse med en tvillingegraviditet.

En tvillingegraviditet behøver dog ikke at være anderledes end en enkeltgraviditet. Man kan sagtens vente tvillinger og have det bedre end en enkeltgravide – det kommer helt an på den enkelte kvindes krop.

Man behøver heller ikke at blive kæmpestor. Mange steder læser man, at en tvillingegravid tager ca. ½ gang mere på end en enkelt gravid. Det behøver ikke at være tilfældet, nogle tager faktisk ikke mere på end en enkeltgravid, også selvom de får børn, der vejer omkring 3000 gram.

Når man bær på to fostre, er der forøget risici for både kvinden og børnene: De samme risici som forekommer ved en almindelig graviditet forekommer hyppigere ved en flerlingegraviditet, bl.a. opkastninger, forhøjet blodtryk og en øget mængde fostervand. Risikoen for abort (af begge fostre eller det ene) og for tidlig fødsel (dvs. før 37. graviditetsuge) er større (25% risiko). Der er også meget større risiko for, at det ene barn eller begge børn ikke vokser i det tempo, de skal – det opdages dog ofte i forbindelse med de mange jævnlige undersøgelser i slutningen af graviditeten.

Hos enæggede tvillinger er der risiko for transfusionssyndom, dvs. at den ene får for meget blod, mens den anden får for lidt. Endelig er risikoen for handicaps større jo mindre børnene er og der er forøget risiko for handicaps som følge af fødselskomplikationer. Derfor regner man en tvillingegraviditet for en risikograviditet.

Som tvillingegravid vil du blive tilbud en del ekstra undersøgelser (tal med din jordemoder, det er forskelligt fra sygehus til sygehus).

Indtil 28. uge vokser tvillinger og enlinger ens. Fra ca. 28. uge begynder pladsen at blive trang for tvillingerne og du vil typisk blive tilbud scanninger og lægebesøg hver anden uge og jordemoderbesøg med check af fosterhjertelyd hver anden uge. Den sidste måneds tid vil man også lave CTG (registrering af fosterhjertelyd og moderens veer) hver anden uge.

De fleste tvillingegravide føder før uge 37 (gennemsnitligt fødes tvillinger i uge 36). Det er derfor en god idé, at få alle forberedelser på plads i god tid før fødslen, hvis du skulle føde for tidligt. Skulle du blive meget besværet af din tvillingegraviditet, er det en god idé at få alle indkøb på plads, inden du bliver for stor.

Dette indlæg blev udgivet i Gravid, Graviditet og tagget , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.