Eksisterende holdninger til tvillinger og skoleplacering

De eksisterende undersøgelse af holdningen til spørgsmålet om tvillinger og skolestart peger på, at skoler og forældre i vid udstrækning har forskellige præferencer i forhold til adskillelse, således lader skoler i langt højere grad end forældre til at foretrække hver sin klasse. Spørgsmålet om tvillingers skoleplacering kan således bringe tvillingeforældre i konflikt med skolen.

Følgende begrundelser for at placere tvillinger i hver sin klasse nævnes i de eksisterende undersøgelser af forældre og skolelæreres holdninger:

 • Styrkelse af tvillingernes individuelle identitet
 • Styrker deres individuelle venskaber og sociale færdigheder
 • Styrker deres sproglige udvikling
 • Minimerer indbyrdes afhængighed
 • Forhindre dominans / at de begrænser hinanden
 • Forhindre negativ konkurrence
 • Forhindrer forstyrrende adfærd
 • Tager bedre hensyn til deres evt. evnemæssige forskelle

Følgende begrundelser for at placere tvillinger i samme klasse nævnes i de eksisterende undersøgelser af forældre og skolelæreres holdninger:

 • Give hinanden støtte
 • Sikre samme undervisningsmæssige muligheder og erfaringer
 • Har glæde af deres tvillingeskab og trives i det
 • For at undgå ”distress” ved placering i hver sin klasse
 • Undgå at placering i hver sin klasse går ud over deres læring

Det er værd at bemærke, at begrundelserne for at sætte tvillinger i hver sin klasse er mere forskelligartede, hvorimod begrundelserne for samme klasse primært centrerer sig omkring tvillingernes følelsesmæssige bånd.

Tvillingers egne holdninger til at gå i hhv. hver sin eller samme klasse er kun blevet klarlagt i to undersøgelser. Her fandt begge, at majoriteten af tvillinger foretrak, at gå i samme klasse.

I en eller anden udstrækning er der i den vestlige verden opstået en forestilling om, at tvillingeskabet er en risikofaktor i det enkelte barns udvikling og at skoleplacering kan være den intervention, der sikre tvillinger en sund individuel udvikling. Enhver intervention må nødvendigvis være gavnlig og ikke skadelig for det enkelte barns udvikling. Desværre er der ingen evidens for, at der er de fordele ved hver sin klasse, som holdningerne afspejler, og spørgsmålet om tvillingeskabet som en evt. ressource i forbindelse med skolestart lader primært til at fokusere på et følelsesmæssige bånd – mon ikke der er andre ressourcer også i forhold til deres individuelle identitet?

Dette indlæg blev udgivet i Skolebarn og tagget , , , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.