Ledige pladser på workshop for tvillingemødre med 0-4 årige tvillinger

Den 10. april, 8. maj og 5. juni afholdes Workshop for tvillingemødre med 0-4 årige tvillinger (3 x 3 lektioner) – Der er stadig 6 ledige pladser.

Skynd dig at få plads: Tilmeld dig her!

Derfor skal du deltage

Er du mor til tvillinger og nysgerrig efter, hvad den nyeste forskning siger om tvillinger og tvillingeskabets betydning for det enkelte barns udvikling? Så er denne 3 x 3 timers workshop noget for dig. Fokus er nemlig på tvillingeskabet og tvillingeforældreskabet som  udviklingsramme for dig selv og dine børn.

Netop hjemvendt fra Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning i Firenze, hvor jeg selv præsenterer ny viden om tvillinger (den 1.-4. april i år), vil jeg på denne workshop præsentere de allernyeste forskningsresultater omkring tvillingers indbyrdes forhold: Hvilke unikke ressourcer og hvilke særlige sårbarheder rummer tvillingeskabet reelt i forhold til det enkelte barns udvikling – og hvad er myter og misforståelse?

Med denne viden reflekterer vi sammen over, hvordan den særlige relation, som netop vores egne tvillinger har, bedst håndteres. Jeg er selv mor til tvillinger og bidrager jeg gerne med personlige erfaringer, som et supplement til min psykologfaglige viden om tvillingeskabet.

Derudover reflekterer vi  over, hvordan forventninger til tvillingeskabet påvirker tvillingers udvikling og indbyrdes forhold. Hvordan balancerer vi mellem individ og tvillingepar, og hvad skal man vægte? Kan man overindividualisere tvillinger eller må tvillingeskabet helst ikke fylde for meget?

Vi mødes en aften månedligt (i alt 9 lektioner), hvor vi debatterer de emner, som ligger Jer på sinde, f.eks.:

  • Tilknytning – betydningen af tvillingers indbyrdes tilknytning samt forskellen på afhængighed og tilknytning. Er det normalt eller problematisk, hvis tvillinger er afhængige af hinanden?
  • Venskaber og sociale relationer – hvordan og hvorfor adskiller tvillingers venskaber sig fra andre søskendes? Styrker eller svækker tvillingeskabet det enkelte barns sociale færdigheder?
  • Identitet og spørgsmålet om sammen eller hver for sig. Hvornår og hvorfor bør tvillinger adskilles. Hvordan vurderes det enkelte tvillingepar? Hvad med institutionsstart  og skolestart? Hvordan kan vi balancere mellem hensynet til den enkeltes udvikling og hensynet til deres særlige relation, og hvornår skal man tage hensyn til hvad? Kan man overindividualisere tvillinger ved at opfatte dem som “almindelige” søskende – eller er tvillinger “bare” som alle andre søskende?
  • Den gode nok mor – Udfordringerne ved at knytte sig til to, stimulere to og give to børn nok kærlighed samt den evige dårlige samvittighed og den stikkende følelse af utilstrækkelighed. Vi sætter fokus på alle de fordele der er ved, at dine børn vokser op som tvillinger (især for deltagere med tvillinger < 2år)
  • Dominans, søskende jalousi og indbyrdes konflikter – samt håndtering heraf (især hvis deltagerne har tvillinger >1½ år)
  • Opdragelsesmæssige udfordringer og glæder – ved at have tvillinger. Herunder grænser, konflikter og skæld ud, men også forholdet til ældre søskende, bedsteforældre samt omgivelsernes sammenligninger og tildeling af roller a la “den kloge” og “den smukke”.

Der bliver også rig mulighed for at udveksler erfaringer, sorger og glæder.

Læs mere om workshoppen hos Familie-Terapi.

Mange venlige hilsner
Helle Birkholm-Buch, cand.psych.

Dette indlæg blev udgivet i Nyhed af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.