Det ammende barns vækstspring

Omkring 5.-6. uge og igen omkring 3. måneders tager børnene et såkaldt vækstspring. Børnene ammer meget hyppigt for at få mælkeproduktionen sat i vejret, så den passer til det øgede behov.

I de 1-3 dage, det varer, kan du i bogstaveligste forstand sidde hele aftenen og amme. Det kan være ret hårdt både fysisk og psykisk, men hvis du i supplerer med flaske, risikerer du at hindre din mælkeproduktion i at tilpasse sig dine tvillingers øgede behov. Det bedste råd er, at tage én dag af gangen, pludselig er det ikke længere så hårdt at amme to.

Nogle tvillingemødre oplever, at tvillinger har flere vækstspring eller at vækstspringene indebærer amning i døgndrift. Det skyldes måske, at tvillinger jo skal forøge mælkeproduktionen dobbelt så meget som et enkelt barn.

Vækstspring er ofte kilde til kriser i ammeforløbet, især fordi mange (op mod 40%) af ammende mødre med enkeltfødte børn bliver i tvivl om, hvorvidt de har mælk nok. Det er mindre end 1 kvinde under af 10.000, der ikke har mælk nok – selvom 40 ud af 100 tror, at de ikke har det. Udenlandske undersøgelser peger på, at flere tvillingemødre end enlinge-mødre opgiver amingen. Så hold ud, når dine tvillinger gennemgår deres vækstspring. Prøv at fokisere på alle de fordele, der er ved at amme og giv ikke op.

Prøv evt. at lave en aftale med Jeres netværk om, at I kan ringe, når vækstspringene kommer og så stiller de op med aftensmad og sørger for at forkælde dig lidt.

Vær opmærksom på, at de vækstkurver som læger og sundhedsplejersker bruger i dag passer dårligt til brystbørn, hvilket kan være med til at skabe forvirring omkring, hvorvidt mælken nu giver barnet præcis den næring, det har brug for. Derudover skal du huske at regne i “reguleret alder”, hvis dine børn er for tidligt fødte.

Dette indlæg blev udgivet i Amning, Baby og tagget , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.