Forskel på tvillingers temperament allerede i fostertilværelsen

Man har længe vidst, at børn har forskelligt medfødt temperament, sådan at f.eks. nogle børn er mere rolige og andre mere aktive. Disse forskelle gælder naturligvis både enlinger og flerlinger.

Via ultralyds iagttagelser har forskere nu fundet ud, at der er forskel på enæggede tvillingers temperament allerede før fødslen. Således viser iagttagelser, at der ofte er store og vedblivende forskelle på tvillingers aktivitetsniveau, døgnrytme og reaktionsniveau. Også i forhold til responsivitet (dvs. reaktion) over for medtvillingens bevægelser er der forskel: Nogle fostre reagerer ganske enkelt mere end andre.

Faktisk er forskellene på enæggede tvillingers temperament (i fostertilstanden) så stor, at de ikke adskiller sig fra tveæggede tvillinger. Dette indebærer, at enæggede tvillinger allerede på fødselstidspunktet har lige så forskelligt temperament som tveæggede tvillinger, til trods for at enæggede har identiske arveanlæg. Temperaments forskellene er altså ikke kun et spørgsmål om gener, men også om det prenatale miljø (dvs. før-fødsels-miljøet). Variationer i mængden af fostervand kan f.eks. hæmme eller fremme fosterets bevægemuligheder.

Undersøgelser har desuden vist, at de temperament-tendenser, som gør sig gældende i fostertilstanden danner basis for den videre udvikling, således at de temperamentsforskelle, man har kunnet observere blandt tvillingepar før fødslen også gør sig gældende efter fødslen.

Dette indlæg blev udgivet i Fosterliv, Gravid og tagget , , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.