Et døgn med 6 måneder gamle tvillinger

Her kan du set et typisk døgn for 5½ måned gamle tvillinger, der bliver delvist ammet (får også flasketilskud). Tvillingerne er familiens første børn.
Forældrene har ikke partú forsøgt, at få børnene til at køre fælles rytme: De har bestræbt sig på at give børnene mad og lægge dem til at sove samtidig. Men hvis den ene vågner, vækker de ikke medtvillingen. Mor ammer også enkeltvis for f.eks. trøst eller hvis den ene ikke kan falde i søvn.

Mange af rutinerne er meget individuelle og ofte er 2 dage ikke ens. Så kan der gå en uge hvor man tror, at nu er der en rytme, og pludselig er det ændret igen. Det er heldigvis nu rimelig konsekvent, at de skal have en formiddagslur.

Det er meget normalt, at 6 måneder gamle børn sover 2 lurer i løbet af dagen, af ca. 2 timers varighed. Seks måneder gamle børn er typisk vågne i ca. 3 timer ad gangen.
De angivne tidspunkter er naturligvis cirka tidspunkter.

I nedenstående bruges ordet “opgave fri tid”. Hermed menes tid, hvor man ikke ammer, bader, skifter ble m.v. – altså reelt tid til at være sammen med børnene, uden at samværet har et specifikt formål.

I korte træk
Hvis tvillingeforældrene går i seng ca. kl. 22:30 og vækkes ca. 1 gang i løbet af natten. Får én af dem max. 5 timers sammenhængende søvn. Da det typisk kun er det ene barn, som vågner, kan far som regel sove igennem.

I løbet af en dag (fra kl. ca. 07 til 20.00), har man haft ca. 3½ – 4½ time ”opgavefri” samvær med sine tvillinger (dvs. knap 2-3 timer per barn) i løbet af hele dagen. Denne familie har heldigvis ikke andre børn, at tage sig af.

Dagens forløb
kl. 07.00-08.00 vågner begge.
Bleskift og tøj på (ca. 20 min.).
Tager dem ind i sengen og dobbelt ammer (ca. 20 min.)
Hygger og leger (ca. 30 min.)
kl. 9.30 Spiser mor morgen og laver derefter grød (20 min.).
Giver dem mad samtidig i skråstolene – først flaske og derefter grød (i alt ca. 35-40 min.)
kl. 11.15/11.30 er begge trætte og bliver lagt ud i barnevognen.
Tvilling A vågner typisk efter ½ time og skal rokkes i 5min
Begge sover videre i alt mellem 1-3 timer.
Vågner den ene, vækkes den anden ikke. Mor får tid til kvalitetstid med det enkelte barn.
(Vågne børn i 3½-4½ time. Der blev ca. 1½ til 2½ time til “opgavefri tid” til samvær til deling mellem børnene. De sover nu et sted mellem 1-3 timer. Mens de sover ordnes der vasketøj, koges sutteflasker ryddes op osv. (mellem ½ til 2 timer). Nogle gange ordnes dette også mens de er vågne, så der er tid til at slappe af, når de sover).
kl.13.30 er begge som regel vågne
Bleskift (ca. 20 min.)
Amning (ca. 20-30 min.)
Derefter leger vi lidt eller de får lov at ligge for sig selv og lege.
kl. 15.15 Mor går i gang med at koge kartofler og gulerødder til grøntsagsmos og laver mos (25 min.)
kl.15.30 Far kommer hjem fra arbejde
kl. 15.45 Mor og Far giver børnene grøntsagsmos (ca. 30 min.)
Ofte vil den ene eller begge ikke have det, så ammes der først (10 min.), eller de får en flaske (de er næsten lige begyndt på mos og det kræver tilvænning). Efter amning eller flaske kan vi med lidt held give dem mos. Derefter er der tid til lidt leg med både far og mor.
Måske er den ene eller begge børn trætte og kan sove ca. ½-1 time.
(Vågne børn i ca. 3 timer. Der blev godt 1 time opgave fri tid til samvær.  De sover nu ca. ½-1 time).
kl. 18.00 begynder far at lave mad og far og mor spiser ca. 18.30 til 19.00 (30 min.)
Mor vasker op, og far tager sig af børnene eller de ligger og leger selv.
kl. 20.00 bleskift og nattøj på (20 min.).
Mor dobbeltammer ca. 20-30 min. og derefter får de flaske (10 min. tilberedning og 20 min. flaskegivning)
kl. 21.00 bliver begge lagt
(Vågne børn i ca. 3 timer. Der blev igen godt 1 time opgavefri tid til samvær. De sover nu nat)

Nattens forløb:
Kl. 22.30-23.00 Mor og far går i seng
Tvilling B sover i sit eget værelse, da de ellers vækker hinanden.
Tvilling B sover igennem til ca. 07.30 næste morgen. Det har hun gjort jævnligt, siden hun begyndte at sove på sit eget værelse.
Tvilling A sover i vugge i mors og fars soveværelse. Tvilling A vågner én gang mellem kl. ca. 04.00 og 05.00. Prøver at give sutten eller ammer mellem 10 og 20 minutter og sover igen til ca. kl.07.00-07.30.

En ny dag starter.

Dette indlæg blev udgivet i Baby, Livet med tvillinger og tagget af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.