Hvad er en fødselsdepression og hvilke symptomer skal man holde øje med?

Fødselsdepression er en reaktion på det at få børn og blive forældre, som kan forekomme både i graviditeten og efterfødslen. Det handler ikke om almindelig  triste og nedtrykte følelser i nogle timer eller dage eller de almindelige tudeture, som 80% af alle nybagte mødre oplever, og som er normale udsving i følelseslivet. En fødselsdepression er en længerevarende reaktion, som kræver behandling.

Fødselsdepression kan opleves meget forskelligt fra person til person, og ligner på mange måder en “almindelig” depression, men ved fødselsdepressionen er følelserne og tankerne knyttet til det at blive forældre.

Alle mennesker kender til at lide af tristhed, nedtrykthed og håbløshed, som reaktion på de slag, som livet kan give os. Når der er mange og alvorlige depressive symptomer og de samtidig er længerevarende (> 2 uger) så taler man om en egentlig depression. Symptomerne på en fødselsdepression ligner de traditionelle symptomer på depression, men man taler om en fødselsdepression, når det forkommer i forbindelse med graviditet og fødsel. Man kan ikke selv vurdere, om man har en fødselsdepression, og hvis du er i tvivl, bør du tale med din læge om at få en henvisning til en psykolog.

Symptomer på fødselsdepression kan variere afhængig af, om man er kvinde eller mand. Mænds symptomer kan f.eks. adskille sig fra kvinder ved at være mere udadreagerende og aggressive.

De fleste får en fødselsdepression af mild grad, men blandt tvillingemødre peger undersøgelser på, at fødselsdepression oftere er af moderat eller svær/alvorlig grad (der er til dato ingen undersøgelse af tvillingefædre og fødselsdepression). Dette indebærer både flere, alvorligere og længerevarende symptomer.

En fødselsdepression klinger ofte af i løbet af 3-6 måneder, men behandling er alligevel vigtigt, for det første fordi man har det forfærdeligt imens, men også fordi undersøgelser peger på, at både mødre og fædres fødselsdepression går ud over forholdet til de(n) nyfødte og påvirke barnets videre udvikling. Samtaleterapi har dokumenteret effekt og i nogle tilfælde kan medicinsk behandling også være aktuelt, men ikke hvis du ammer.

Generelt kan følgende symptomer være tegn på en fødselsdepression:

Følelsesmæssige symptomer

Tristhed, nedtrykthed, følelse af hjælpeløshed, overvældende bundethed og håbløshed samt oplevelse af ensomhed, mindreværd / værdiløshed dominerer. Der er ofte følelser af skam og/eller skyld samt glædesløshed. Følelserne kan være værst om morgenen og ved alvorlige symptomer er der kun få variationer i stemningslejet fra dag til dag.

Nogle kan opleve en følelsesløshed, hvor de mister interessen i ting, som normalt er vigtige for dem, og f.eks. oplever manglende  følelser for barnet.

I nogle tilfælde kan der være tale om angst med uro og rastløshed, hvor man ikke kan finde hvile. I alvorlige tilfælde kan der være deciderede angstanfald med pludselig åndenød, hjertebanken, kvalme og trykken for brystet.

Tankemæssige symptomer

Hvis man er ramt af en fødselsdepression kan ens tanker blive forvrængede, så man opfatter sig selv i et meget negativt lys med nedsat selvtillid og negativ selvfølelse.

Oplevelsen af magtesløshed og overvældende forældreansvar samt manglende kompetence sammen med selvbebrejdelse er udbredt. I alvorlige tilfælde opleves måske ansvar for forfærdelige ting, som man reelt ingen kontrol har over, f.eks. barnets for tidlige fødsel, fødselskomplikationer eller sygdom hos barnet.

Man ser ikke kun sig selv, men også fremtiden i et håbløs og pessimistisk lys. Små forhindringer og problemer virker overvældende og uoverkommelige og troen på, at man selv kan forandre noget, er der ikke.

Derudover kan koncentrationsevnen være svækket og man kan have besvær med at holde fokus.

Der kan være angst for at være alene med barnet, angst for barnets behov, dets reaktioner og måske en konstant angst for, at barnet er sygt.

I meget alvorllige tilfælde kan ens tanker blive forstyrrede, der kan være tale om hallucinationer eller vrangforestillinger med f.eks. tvangstanker. Når hele den psykiske tilstand er så forstyrret at virkelighedsopfattelsen er forvrænget taler man om en fødselspsykose.

Mange har tanker om, at komme til at miste selvkontrollen og komme til at gøre skade barnet. I alvorlige tilfælde kan der være tanker om død eller selvmord til stede eller tanker om at blive fri for barnet.

Motivationsmæssige symptomer

Det kan være uoverkommelig svært at komme igang med noget som helst, lysten er væk, og aktivitetsniveauet betydeligt.

Det kan opleves som svært eller umuligt at træffe beslutninger, tale og handlinger kan foregå i slowmotion og i alvorlige tilfælde kan man opleve sig selv som paralyseret og ude af stand til handle.

Det kan gå ud over livsopholdende funktioner, som personlig hygiejne og ernæring. Social livsudfoldelse kan være nedsat eller i alvorlige tilfælde helt ophørt.

Kropslige symptomer

Tab af appetit og søvnforstyrrelser (for lidt / for meget / urolig søvn) er udbredt og det samme er manglende lyst til sex samt nedsat immuneforsvar.

Dette indlæg blev udgivet i Baby, Fødselsdepression, Gravid og tagget , , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.