Følger af for tidlig fødsel – tvillinger kan drage fordel af hinanden

55% af tvillinger fødes for tidligt og kan derfor have forskellige organer, som ikke er færdigudviklede. Typisk drejer det sig om umodne lunger, fordøjelsessystem og immunsystem. Derfor har børnene brug for særlig støtte og overvågning i form af f.eks. sondemad, støtte til vejrtrækningen, kuvøse for at holde temperaturen og medicin mod infektionssygdomme. Dertil er kængurometoden velegnet til at etablere forældre-barn kontakt og styrke barnets immuneforsvar.

Nervesystem og sanseapparat er også umodent ved en for tidlig fødsel. Ved meget for tidlig fødsel betyder det, at barnet er hypersensitivt og derved stresses meget nemt. Det tåler dårligt den smertefulde behandling. De basale sanser stimuleres og udvikles ikke optimalt, når barnet opholder sig de sidste måneder uden for livmoderen, og lejring samt håndtering af barnet kan forårsage asymmetri, klemte nerver og forskubbede knogler. Derfor har flere af landets neonatalafdelinger tilknyttet ergo- eller fysioterapeuter, der kan forebygge følger af disse forhold.

Foreløbige forskningsresultater viser, at det kan være en fordele for tidligt fødte flerlinger at få mulighed for at ligge sammen i samme vugge/kuvøse; det fremmer deres fysiologiske stabilitet, mindsker deres stressniveau og virker sandsynligvis også fremmende for amningen. Der er sporadiske beviser for, at flerlinger falder bedre til ro efter en amning/madning, hvis de lægges sammen.

Det kan være fordelagtigt, at begge børn udskrives samtidig, selvom de bliver klar til udskrivning på forskellige tidspunkter. Hvis det ene barn udskrives før det andet, kan der opstå forskelle i moderens tilknytning til flerlingerne, således, at hun måske føler sig tættere knyttet til det barn, hun får med hjem først.

Oprindelig skrevet i samarbejde med Jonna Jepsen.

Dette indlæg blev udgivet i For tidlig fødsel, Gravid og tagget , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.