Tvillingers søvn det første år

Med to spædbørn er søvn altid en mangelvare. Det kan synes som et uendeligt marathon at komme igennem at lære to børn gode soverytmer og mange forældre bekymrer sig om, at give deres baby tvillinger dårlige sovevaner.

Her kan det være rart at huske på, at spædbørns udvikling går så hurtigt, at det, der virker i dag måske slet ikke er relevant om nogle måneder. Nogle gange bliver vi så forhippede på, at lære vores spædbørn at sove (fremfor at fokusere på, at alle får mest mulig søvn), at vi glemmer, at ingen teenagere har brug for deres forældres hjælp til at sove.

Det skal nok gå, selvom det kan være en hård tid. Denne artikel handler om, hvordan og hvornår du kan hjælpe dine tvillinger til at lære forskel på nat og dag og hvordan og hvornår, du kan begynde at lære dem at sove selv. God råd til etablering af fælles soverytme og beskrivelser af hvor meget spædbørn kan forventes at sove, finder du i en andre artikler. Nedenfor kan du læse lidt om:

Fra 3-6 måneder – opbygning af faste ritualer og begyndende rutiner

Det er en god idé, at indføre nogle faste rutiner omkring dine tvillingers søvn og det kan du begynde at gøre helt fra start. Senest omkring 2-3 måneders alderen er det en god idé, at begynde at indføre faste putteritualer og godnatsang og arbejde på at lære dem at kende forskel på dag og nat. Her er nogle forslag:

  • Faste sovepladser – vær dog opmærksom på, at dine tvillinger ikke altid ligger på samme side i forhold til hinanden aht. forbyggelse af evt. kranieskævheder.
  • Dæmpet belysning ved nat- og sengetid
  • Dæmpede og beroligende stemmeføring
  • Samme godnatsang hver aften og skift gerne mellem én sang til beroligelse og så én sang, som du synger, når du kan se, at søvnen er lige ved at komme, så de forbinder den sidste sang med det at sove.
  • Samme rutine og rækkefølge i forhold til, at få skiftet ble, nattøj på, ryste dynen osv.
  • Prøv med tiden at begynde få middagslurerne ind i nogle fastere rammer i forhold til tidspunkt og sted og begynd også nu at etablere nogle ritualer omkring at putte til lur.

Fra 10-12 måneder – de kan begynde at lære at sove selv

Egentlig regulering af børnenes sovemønster i forhold til at sove igennem eller sove selv, bør man vente med til børnene er omkring 1 år. Der findes flere forskellige sovetræningsmetoder, som lærer børn gode sovevaner – søg på søvn og læs mere om emnet her på Tvillinger.info.

Vær på vagt overfor råd og vejledning om søvn, der handler om, at at regulere på børnenes adfærd uden hensyntagen til deres behov for tryghed og nærhed. Dem vil jeg anbefale, at du går en stor bue udenom. Hvis du f.eks. rådes til, ikke må tage dem op, når de græder, fordi de så vil lære at det lønner sig at græde overser helt, at små børn allermest har brug for at blive mødt i deres behov og blidt og gradvist vendet til nye krav, som f.eks. at sove selv eller sove hver for sig.

Husk på, at det for tvillinger kan opleves som dobbelt adskillelse, hvis de både skal vænne sig til at sove i et andet rum end mor og fra OG ikke sove sammen med sin tvilling.

Nogle børn er signalstærke og kan ikke berolige sig selv

Børn er forskellige og har forskellige behov, når de skal sove. Du må derfor prøve dig frem og udvikle din personlige metode, som passer til netop dine børn.

Du skal være klar over, at cirka 1/3 af alle spæd- og småbørn har problemer med at falde i søvn og sove uden mange og/eller lange vågneepisoder. De kan ikke berolige sig selv, men har brug for din beroligelse for at kunne sove og de giver stærkt signal herom, ved at græde uophørligt og forblive utrøstelige indtil deres behov opfyldes.

Sådanne signalstærke børn er ofte sansemæssigt meget sensitive og de er sjældent modtagelige overfor nogen som helst form for sovetræning, der indebærer, at de skal sove alene.

Det kan være en trøst at vide, at:

Hvor gode dine tvillinger er til at sove, siger intet om dine evner som forælder

Spæd- og småbørns sovemønstre afspejler i højere grad deres personlighed end det afspejler hvilken forældrestil, man har i forhold til sin børns søvn.

Hjælp hinanden – vær to om det

Når mor er på barsel i den første tid, er arbejdsbyrden oftest lige så belastende (eller mere) som et erhversvarbejde. Derfor er det sjældent realistisk, at mor står alene med de natlige omsorgsopgaver, så far kan få søvn nok til at kunne passe sit arbejde.

Mor skal også op og “på arbejde” med det allervigtigste job i verden – omsorgsopgaven for jeres to spædbørn. Det betyder, at mor ikke kan regne med at få nogen pauser til sig selv i løbet af dagen, det kan knibe med bare at få opfylde hendes egne helt basale behov i forhold til mad og bad. Det er derfor meget vanskeligt – for ikke at sige umuligt – for tvillingemødre, at indhente den manglende søvn med en lur i løbet af dagen.

Natarbejdet med tvillinger er derfor en fælles opgave.

Fordel arbejdsbyrden mellem jer

Nogle tvillingeforældre får mere søvn, når de fordeler arbejdsbyrden mellem sig. Hvis dine børn fuldammer, er de naturligvis afhængige af mor, men efterhånden som børnene bliver ældre, bliver der gradvist flere opvågninger, som vil kunne klares uden amning. For nogle er det muligt, at indrette sig med puder i sengen, så man kan amme mens man sover og mange oplever, at børnene lettere falder i søvn igen bagefter.

Hvis man er i ekstrem søvnmangel kan man overveje, om man vil erstatte en natteamning med en flaske, så man får noget sammenhængende søvn bare en halv nat eller en enkelt nat. Vær opmærksom på, at det ikke kommer til at gå ud over amningen, især i de første 3 måneder, hvor amningen er i gang med at blive etableret. Men vid også – at når man er i ekstrem søvnmangel, så kan hvad som helst, der giver bare en smule søvn, være det hele værd.

Her er nogle forslag, som tvillingeforældre i mine workshops har benyttet sig af, for at fordele arbejdsbyrden mellem sig:

  • Dele børnene i mellem jer og sove med hvert sit barn, så begge forældre ikke bliver vækket, hver gang et af børnene vågner om natten.
  • Dele natten mellem jer, f.eks. i to “vagter” – en tidlig og en sen, så I hver især får en 1/2 nat uden nogen børn.
  • Dele dagene mellem Jer, så mor er på og har begge børn, hver anden nat og far hver anden nat.
  • Dele opgaverne mellem jer, så mor sørger for det, som kommer ind (amning) og far sørger for det, som kommer ud (bleskift mv.)

.

Dette indlæg blev udgivet i Baby, Søvn og tagget af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.