Tvillinger.Info – nu på facebook

Nu er Tvillinger.Info på Facebook!

Jeg håber, at en masse tvillinger, tvillingegravide og tvillingeforældre mf. har lyst til at udveksle erfaringer, tips og tricks – og netværke med hinanden.

Alle nye artikler vil blive præsenteret på Facebook, så de, der har lyst kan diskutere emnet/artiklen.

Du er velkommen til at annoncere arrangementer med relevans for tvillinger og tvillingefamilier, efterlyse udstyr til tvillinger og/eller kontakt til tvillingefamilier i dit nærområde. Tvillinger.Info´s facebook side for dig, der har en særlig interesse i tvillinger og tvillingefamilier.

Bliv fan af Tvillinger.Info og del siden med alle de tvillinger, tvillingegravide, tvillingeforældre, tvillingebedsteforældre, fagfolk og andre interesserede, som du kender.

Dette indlæg blev udgivet i Nyhed af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.