BMI påvirker sandsynligheden for at få tvillinger

Dansk undersøgelse af 55.467 fødsler i Danmark peger på, at BMI (body mass index) og højde har indflydelse på sandsynligheden for at få tvillinger.

Forekomsten af tvillinger har siden 1980 været i hastig vækst. Monozygotiske (enæggede) tvillinger menes at være en naturligt forekommende tilfældighed, hvorfor forekomsten af enæggede tvillinger er rimelig konstant. Nyere undersøgelser peger dog på, at kvinder, der får hormoner i forbindelse med behandling mod barnløshed måske har en højere forekomst af enæggede tvillinger. Stigningen i antallet af tvillinger kan således i det store hele  tilskrives dizygotiske (tveæggede) tvillinger, og her er er  forekomsten påvirket af faktorer som moderens alder, race, antal forudgående fødsler samt  familiære baggrund, dvs. hvorvidt der er tvillinger i familien i forvejen og altså også BMI og højde.

BMI beregnes som vægten i kilo divideret med højden i meter ganget med sig selv (BMI=Vægt/Højde2, enheden er altså kg/m2), og nedenfor kan du se sammenhængen mellem BMI og forekomsten af tvillinger:

BMI Fødsler Tvillinger Sandsynlighed
<20 9468 88 0,71 (0,57-0,90)
20-24,9 31 011 405 Reference
25-29,9 10 608 144 1,04 (0,86-1,26)
>=30 4348 80 1,44 (1,13-1,83)

Moderens højde sammenholdt med andelen af tvillinger:

Højde Fødsler Tvillinger Sandsynlighed
<165 13 270 143 Reference
165-168 14 209 188 1,23 (0,99-1,54)
169-172 13 626 182 1,26 (1,01-1,57)
>=173 14 330 204 1,36 (1,10-1,69)

 

 • Sammenlignet med en kvinde, hvis BMI er 20-24,9 har:
  • En kvinde med BMI 25-29,9 en sandsynlighed på 1,04 for at få tvillinger mens,
  • En kvinde med BMI større end 30 har en sandsynlighed på 1,44 for at få tvillinger.
 • Sammenlignet med en kvinde hvis højde er under 165 har:
  • En kvinde der er 165-168 høj en sandsynlighed på 1,23 for at få tvillinger og,
  • En kvinde der er 169-172 høj en sandsynlighed på 1,26 for at få tvillinger og,
  • En kvinde der er højere end 173 høj har en sandsynlighed på 1,36 for at få tvillinger.
Dette indlæg blev udgivet i Gravid, Hvem får tvillinger og tagget af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.