Gennemsnitsalder for fødende

Gennemsnitsalderen for fødende kvinder i 2014 er 30,9 år, hvilket er historisk højt. Vi skal tilbage til 1902 for at finde en højere gennemsnitsalder.

Siden midt i 70érne er kvinder generelt blevet ældre, når de får børn. Således var gennemsnitsalderen i 1980 26,8 år, i 1990 28,5 år og i 2000 29,7 år.

Hvis man sammenholder antallet af flerlingefødsler i procent med kvinders fødealder, se nedenstående graf 1, kan man se en interessant sammenhæng.

flerfolds-foedsler-og-kvinders-alder

 

Graf 1: Moderens gennemsnitsalder og flerlingefødsler i procent i Danmark fra 1970-2014. Kilde: Danmarks Statistik

Det viser sig, at der er en stærk korrelation (0,97) mellem moderens stigende alder og det stigende antal flerlingefødsler i procent for perioden 1970-2014. Det samme er ikke tilfældet for situationen i slutningen af 1940’erne og i begyndelsen af 1900-tallet.

Dette indlæg blev udgivet i Gravid, Hvem får tvillinger og tagget , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.