Fødselsdepression – behandling og forebyggelse

Fødselsdepression forekommer mere end dobbelt så hyppigt blandt tvillingefamilier. Mange forældre, især fædre, går ofte i længere tid med en fødselsdepression, før de søger behandling. Når forældre er kommet ud på den anden side af en fødselsdepression udtrykker de ofte sorg over, at de har spildt tiden i starten af deres forældreskab, fordi de ikke søgte hjælp tidligere. Her kan du læse lidt om både behandling og forebyggelse af fødselsdepression.

Behandling

Samtaleterapi er en vigtig del af behandlingen af fødselsdepression, og både individuel og gruppeterapi har en dokumenteret effekt. Samtaleterapien skal helst have et dobbelt fokus, så der både arbejdes med den enkeltes forældreoplevelser i deres egen opvæksten og den enkeltes aktuelle oplevelse af sit eget forældreskab. Målet er således både at fjerne de ubehagelige symptomer og styrke den enkeltes forhold til sine børn.

Hvis du er bekymret for om du eller din parter skulle være på vej til at få eller måske allerede have en fødselsdepression, så er det vigtigt at søge hjælp. Ikke kun for at du/din partner selv skal få det bedre, men også fordi undersøgelser peger på, at børn af mødre eller fædre, der har lidt af fødselsdepression i længere tid, udvikler sig senere og er i større risiko for at få flere adfærdsmæssige problemer senere hen.

Husk at man ikke selv kan vurdere, om man har en fødselsdepression (heller ikke hvis du er psykolog eller læge). Derfor er det vigtigt, at du søger hjælp, hvis du er i tvivl og opfordrer din partner til det samme, hvis du er bekymret for ham/hende. Du kan kontakte din barselsafdelingen, sundhedsplejersken, læge, en privatpraktiserende psykolog eller i akutte tilfælde den psykiatriske skadestue.

Forebyggelse

En god måde at forebygge fødselsdepression på, er bl.a. at man før graviditet og/eller før fødslen bruger tid på at reflektere over egne primære erfaringer fra sin egen barndom og over forholdet til sine forældre samt bruger tid på at tænke over hvilke forstillinger, man gør sig om sig selv (og hinanden) som forældre. Du kan gøre det ved at skrive dine tanker og følelser ned, dele dem med din partner eller en god ven eller med en psykolog. Det sidste kan især være en fordel, hvis du har eller har haft et problematisk forhold til dine egne forældre, her peger undersøgelser nemlig også på, at forældre, der ikke har reflekteret over egen barndom, har større tendens til at gentage de mønstre, som ikke ønsker at give videre. Psykologisk kalder man det “spøgelset i barneværelset” – fordi ens egne forældres måde at være på træder frem i ens egen måde at være på.

Som tvillingegravid er der en betydelige større risiko for fødselsdepression og dertil kan det være svært at forestille sig, hvad der venter, når man skal drage omsorg for to. Derfor er det lige så vigtigt, at forberede sig til livet som tvillingefamilie som til selve tvillingefødslen. Fædre bør deltage mest muligt i graviditetsundersøgelser og fødselsforberedelse; både for at sikre sig, at partneren føler sig støttet og for selv forberede sig følelses- og tankemæssigt på at skulle være far til tvillinger. Tvillingefædre får nemlig i højere grad en fædre til enkeltfødte børn en ligeværdig del af omsorgsarbejdet.

Derudover viser undersøgelser, at tvillingefamilier, som har et netværk til andre tvillingefamilier, generelt klarer tilpasningen til familieforøgelsen bedre. Ved at have et netværk til andre tvillingegravide får man mulighed for at spejle sig selv i ligestillede fremfor at sammenligne sig med enkeltfødende mødre, som har helt andre vilkår og ganske andre bekymringer og udfordringer.

Dette indlæg blev udgivet i Fødselsdepression, Gravid og tagget , , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.