Så mange får tvillinger i Danmark

Hver ca. 45. fødsel i Danmark er en tvillingfødsel. På verdensplan regner man med, at der er 146 mio. tvillinger (73 mio. sæt).

Antallet af tvillingeundfangelser er sandsynligvis større end antallet af tvillingefødsler. Dette skyldes, at en del tvillingegravide mister det ene barnet i løbet af graviditetens første trimester; Nogle abortere og andre opdager aldrig, at der oprindelig har været to fostre, fordi det foster, som går tabt, genoptages af kvindes krop. Det præcise antal af sådanne “forsvundne tvillinger” kendes ikke.

1/3 af samtlige tvillingefødsler er enæggede, 1/3 er tveæggede af samme køn og 1/3 er tveæggede af hver sit køn.

Graf 1: Flerlingefødsler i Danmark fra 1850-2018. Kilde: Danmarks Statistik.

Graf 2: Fødsler og flerlingefødsler i procent i Danmark fra 1850-2018. Kilde: Danmarks Statistik.

Ovenstående graf 2 viser antallet af fødsler i Danmark fra 1850-2018 og antallet af flerlingefødsler i procent.

På graf 2 kan man se at antallet af flerlingefødsler i procent fra omkring 1991 og frem til i dag, har været stærkt stigende. Tallet er mere end fordoblet, samtidig med at fødselstallet har været nogenlunde konstant.

  • I 2001 var 2,2% af alle fødsler flerlingefødsler. Ved nogle fødtes tvillinger (2740 børn blev født som tvillinger), ved andre trillinger (60 børn). Sidst der blev født firlinger i Danmark var i 2005, hvor der blev født 1 sæt firlinger.
  • Trods at flerlingebørn udgør knap 5% af en årgang, får de ikke samme rettigheder, som resten af børnene – nemlig lige ret til barselstid med deres forældre. Flerlingefamilier i Danmark får som de eneste i Skandinavien kun én barsel, uanset om der kommer 2 eller 3 børn på én gang! Forlænget barselstid til fordeling blandt forældrene, som de selv ønsker, bør være en ret for børn der skal deles om én barsel.
  • Cirka hvert 5. år eller mindre fødes der 1 sæt siamesiske tvillinger i Danmark – sandsynligheden er altså ca. 0,02%. Siamesiske tvillinger er enæggede tvillinger, der sidder sammen.
Dette indlæg blev udgivet i Gravid, Hvem får tvillinger og tagget af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Tvilling.Info drives af Helle Birkholm-Buch: cand.psych., aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Børnesagkyndig, selvstændig praktiserende psykolog og tvillingemor. Helene Schwarz Frederiksen: cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tvillingefaglig rådgiver, underviser, foredragsholder og tvillingemor. Både Helle og Helene har forsket i tvillinger: Helle er den eneste psykolog i Danmark, som har præsenteret forskning på The International Congres for Twin Research: I 2004 vandt Helle "The Galton Award" på kongressen for verdens hidtil største nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie i 98% af danske kommuner. I 2012 præsenterede Helle et litteraturstudie om betydningen af tvillinger atypiske symmertriske tilknytning - deres indbyrdes tilknytningsmønstre - i forbindelse med skolestart. Helene har i 2019 lavet den største nationale undersøgelse af danske skolers holdninger og praksis i forhold til tvillingers skoleplacering i hhv. hver sin eller samme klasse med deltagelse af knap halvdelen af alle danske skoler. Det er vores personlige oplevelse af mangel på lødig information om tvillingeforholdet og tvillingers udvikling, som er motivationen bag at drive Tvillinger.Info som et videnskabeligt funderet non-profit site baseret på frivilligt arbejde. Helle er til hverdag selvstændig praktiserende psykolog http://birkholm.dk/, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi. Spørgsmåls besvares via Tvillinger.Infos Facebook side - så alle får glæde af svaret. Personlig henvendelse kan ske på email.