Tips til gode sovevaner – hver sin eller samme seng?

Spædbørn har brug for meget søvn, og de har brug for at være trygge, når de skal sove. For spædbørn handler tryghed om fysisk nærhed til deres voksne og spædbørn sover som udgangspunkt bedst i nærheden af deres forældre.

Det kan give øget tryghed at sove sammen – men ikke for alle

Tvillinger kan finde stor tryghed i at mærke hinandens velkendte bevægelser og nærhed, som de kender fra fostertilværelsen samt i hinandens velkendte lyde og lugte, hjerteslag og kropsvarme. Undersøgelser baseret på forældreobservationer peger på, at tvillinge-spædbørn sover roligere, når de kan mærke hinanden og er lettere at få til at følge en mere synkron søvnrytme.

En undersøgelse af for tidligt fødte tvillinger fandt fysiologiske fordele for det enkelte barn i forbindelse med at sove sammen med sin medtvilling (se artikel herom). Der lader også til at være forskelle på, hvordan enæggede og tveæggede spædbørn generelt set reagerer på at sove sammen (se artikel herom).

Forældreobservationer af tvillinger, der sover sammen peger på, at mange tvillinger søger ind til hinanden, putter hovederne sammen, sutter på hinandens fingre og nyder det fysiske nærvær ved at sove sammen. Nogle tvillinger reagerer dog slet ikke på nærhed til hinanden, de søger måske ligefrem hen i hver sin ende af tremmesengen, når de sover sammen. Endelig er der også tvillinger, som reagerer på den mindste bevægelse eller lyd fra hinanden og faktisk vækker hinanden, når de sover sammen.

Hver sin eller samme seng?

Som udgangspunkt, behøver du altså ikke at vælge et sovearrangement, der tager hensyn til, at dine tvillinger ikke  vække hinanden – det er langt de færreste, der gør det. Prøv dig i stedet frem, og se hvad der giver den bedste søvn for dig og dine børn, når de skal sove nat og når de skal sove lur om dagen. Det kan også være, at det forandrer sig med tiden, sådan at de til start sover bedst sammen og senere trives bedre hver for sig.

Så længe de er helt små, kan de sagtens begge to ligge i den samme tremmeseng ved siden af hinanden, evt. på tværs eller på skrå. Eller de kan ligge i den samme mosekurv midt i dobbeltsengen. Et hængekøje over sengen med en mosekurv i, kan også give mulighed for at rokke lidt i løbet af natten, når de klynker. I barnevognen kan du eksperimentere med en sammerullet stofble eller lignende mellem deres hoveder, hvis du er bange for at de vækker hinanden.

Der er ikke noget optimalt tidspunkt for, hvornår tvillinger bør sove i hver sin seng eller på hvert sit værelse. Med alderen vil nogle tvillinger have lettere ved at falde til ro i hver sin seng eller hver sit værelse, mens andre vil blive mere trygge ved at have hinanden i nærheden.

Vær opmærksom på, at det for nogle kan kræve dobbelt tilvænning, at skulle lære at sove både uden mor og far og uden sin medtvilling på én og samme tid.

Gør dét, som virker for jer

Der er mange myter om, hvad der er bedst for børn i forhold til deres sovevaner – der er kun 2 hovedregler:

 1. Gør det, som virker!
 2. Børn sover bedst der, hvor de er trygge!

Nogle spædbørn er trygge egen seng i samme rum som forældrene, andre er mere trygge i forældrenes seng (samsovning/co-bedding – vær obs på de sikkerhedsforeskrifter, som anbefales ved samsovning) og atter andre sover trygt i fysisk nærhed til deres medtvilling.

Fordel arbejdsbyrden

Nogle tvillingeforældre får mere søvn, når de fordeler arbejdsbyrden mellem sig. Der er flere muligheder. Man kan f.eks. fordele børnene i mellem jer og sove med hvert sit barn, så begge forældre ikke bliver vækket, hver gang et af børnene vågner om natten. Man kan også dele natten mellem sig i to vagter – en tidlig og en sen, så man hver især får en 1/2 nat uden nogen børn. Eller man kan dele dagene mellem sig, så mor er på og har begge børn, hver anden nat og far hver anden nat. Hvad som helst, der giver søvn, kan i en periode være det hele værd.

Spædbørns behov ændrer sig så hurtigt, at det er svært at udvikle dårlige vaner

Vær ikke så bange for, at de får dårlige vaner, spædbørns udvikling går så hurtigt, at det, der virker idag måske slet ikke er relevant om nogle måneder. Nogle gange bliver vi så forhippede på, at lære vores spædbørn at sove (fremfor at fokusere på, at alle får mest mulig søvn), at vi glemmer, at ingen teenagere har brug for deres forældres hjælp til at sove. Det skal nok gå, selvom det kan være en hård tid.

3-6 månedersalderen

Det betyder ikke, at det ikke er en god idé, at indføre nogle faste rutiner omkring deres søvn. Omkring 3 måneders alderen kan det være en god idé, at begynde at indfører samme putteritualer og godnatsang, faste sovepladser og dæmpet belysning ved nat- og sengetid samt dæmpede og beroligende stemmeføring, som er med til at lære dem forskel på dag og nat og også prøve at få middagslurerne ind i nogle fastere rammer i forhold til tidspunkt og sted og rutiner omkring at putte til lur.

10-12 månedersalderen

Egentlig regulering af børnenes sovemønster i forhold til at sove igennem eller sove selv, børn man vente med til børnene er omkring 1 år. Der findes flere forskellige sovetræningsmetoder, som lærer børn gode sovevaner. Vær på vagt overfor råd og vejledning om søvn, der handler om ikke at “belønne” børnenes uhensigtsmæssig adfærd, ved f.eks. ikke at tage dem op, når de græder, fordi det antages at lærer dem at, det lønner sig, at græde og forstærke gråden. Den slags adfærdsfokuserede råd glemmer ofte, at tage højde for at småbørn mest af alt, har brug for at blive mødt i deres behov og blidt og gradvist vendet til nye krav.

Signalstærke børn kan sjældent sove selv

Børn er forskellige og har forskellige behov, når de skal sove. Du må derfor prøve dig frem og udvikle din personlige metode, som passer til netop dine børn. Du skal være klar over, at cirka 1/3 af alle spæd- og småbørn har problemer med at falde i søvn og sove uden for mange eller for lange vågneepisoder. De kan ikke berolige sig selv, men har brug for din beroligelse for at kunne sove og de giver stærkt signal herom, ved at græde uophørligt og forblive utrøstelige indtil deres behov opfyldes. Sådanne signalstærke børn er ofte sansemæssigt meget sensitive og de er sjældent modtagelige overfor nogen som helst form for sovetræning, der indebærer, at de skal sove alene.

Søvn handler mere om børnenes personlighed – end om forældrestil

Spæd- og småbørns sovemønstre afspejler i højere grad deres personlighed end det afspejler hvilken forældrestil man har i forhold til sin børns søvn. Det samme gælder i øvrigt hvor meget børn græder og hvor let de lader sig trøste og berolige.

Hvornår skal børn lære at sove i deres egen seng?

Nogle påstår, at det er befordrende for børns selvstændighedsudvikling at sove i egen seng, fremfor at sove sammen med deres forældre – det er der intet belæg for. Det ene er ikke bedre end det andet i forhold til børns udvikling, så gør det, der giver mest søvn og som passer bedst på jeres måde at være forældre og familie på.

Der er heller intet belæg for, at tvillingers individualitetsudvikling og oplevelse af at “vi er to, ikke en” skulle blive hjulpet på vej af at lære dem, at sove i hver sin seng – det er simpelthen noget vrøvl, som grundforskning i spædbørns selvudvikling for længst forkastet.

Hvor børn sover, har intet at gøre med deres personlighedsudvikling – men hvordan forældre reagerer på spædbørns behov for nærhed og tryghed har stor betydning for om de bliver sikkert eller usikkert tilknyttede til deres forældre.

Tips til gode sovevaner

 • Lær deres individuelle træthedssignaler at kende
 • Lær dem forskel på dag og nat, vha. forskellige rutiner, forskellige belysning, forskelligt aktivitetsniveau og forskelligt samspil. Nattetid må ikke være lege- eller snakketid.
 • Lav faste ritualer ved puttetid, hvor du hver gang gør tingene på den samme måde. Det giver forudsigelighed og fortæller banet, hvad der skal ske.
 • Hav en nogenlunde fast døgnrytme med samme vågne/sove tider hver dag
 • Sig en bestemt lyd eller syng en bestemt sang lige før barnet falder i søvn, så det lærer at den lyd betyder ”sovetid”.
 • Lær at være én voksen om at putte to på én gang. Så I ikke altid skal være to voksne, om to børn.
 • Grib de muligheder der er for, at hjælpe dem med at selv finde tilbage til søvnen, ved f.eks. kun at nusse dem let, i stedet for at tage dem helt op, når det kan lade sig gøre.
 • Hold ud – det bliver bedre!
 • Grib de chance der er, for selv at få hvilet og sovet – i stedet for at prioritere praktiske gøremål,
 • Sørg for at temperaturen i soveværelset ikke er for kold eller for varm – og sørg for at de sover på ryggen.

Enæggede forstyrrer hinandens søvn mindre

Det er meget forskelligt, hvordan tvillinger reagerer på at sove sammen, men noget tyder på, at enæggede tvillinger forstyrre hinanden mindre og søger mere nærhed til hinanden, når de bliver lagt i samme seng end tveæggede tvillinger gør, når de sover sammen.

Der spekuleres i, at det kan skyldes  de velkendte bevægelsesmønstre fra fostertilværelsen, som tvillingerne oplever som betryggende, og som har været tydeligst mærkbare for de enæggede tvillinger, der har oplevet mindre adskillelse mellem sig i fostertilværelsen.

Det er også muligt, at enæggedes lyde og gråd er mere lig hinanden og de derfor mindre hyppigt bliver forstyrret af hinandens lyde end tveæggede tvillinger gør.

Lugt menes også at være en væsentlig faktor i forhold til at enæggede tvillinger fælles seng kan virke faciliterende for en god søvn  Enæggede tvillingebabiers lugt er så lig hinanden, at sporhunde ikke kan kende forskel på lugten af deres tøj (med mindre tvillingerne ikke fik samme kost) og det er derfor også muligt, at enæggede tvillinger oplever hinandens lugte som mere genkendelige og beroligende.

Når tvillinger sover sammen, går der heller ikke længe før smag også spiller en rolle, fordi de sutter på alt, hvad deres mund kommer i berøring med. Der er ingen undersøgelser af, om enæggede også smager mere enslignende end tveæggede, men dersom det er tilfældet (baseret på at de lugter mere ens), så vil de mere enslignende smagsindtryk måske vække mere genkendelse og virker mindre forstyrrende.

Det her gælder for de fleste enæggede og tveæggede tvillinger, men ikke for alle! Hvordan dine tvillinger reagere på at sove sammen eller hver for sig, finder du kun ud af ved at prøve det. Der er ingen regler om, hvad der er bedst for tvillinger – uanset om de er enæggede eller tveæggede.

Godt at sove i forældres seng

Der er stor forskel på hvordan mødre trøster deres børn, afhængig af om, børnene sover i en seng for sig selv eller i deres forældres seng. En amerikansk undersøgelse af 40 mor-barn par med over 1000 timers observation af børnenes søvn, viser at børn, der sover for sig selv er mere ulykkelige, når de vågner om natten.
Læs resten

Samsovningsmetoden

Der kommer til stadighed flere og flere undersøgelser, som dokumenterer fordelene ved at sove sammen med sine børn. Samsovning fremmer f.eks. kvindens mælkeproduktion, gør natamning lettere og mindsker risikoen for vuggedød.

Sundhedsstyrelsen er ophørt med at fraråde samsovning, efter at det er blevet videnskabeligt afvist, at der skulle være risiko for at børnene bliver mast af deres forældre.

Dertil kan samsovning have en positiv indvirkning på tilknytningen – og nej børn bliver ikke mindre selvstændige af at sove sammen med deres forældre. Trygge børn er selvstændige børn – uanset hvordan trygheden opnåes.

Læs resten

Spædbørns sovemønster

Alle menneskers søvn veksler mellem let drømmesøvn (såkaldt REM, “rapid eye movement” søvn) og dyb søvn.

Når man skifter fra dyb søvn til REM søvn, befinder man sig lige under grænsen for at vågne. Man registrer på et underbevidst plan, at alt er, som det hele tiden har været, og er der nye lyde, så er det nu, man meget let vågner ved den mindste forandring. For voksne sker dette skift cirka hvert 90. minut.

Problemet med spædbørns søvn er, at det langt ind i det første leveår følger et anderledes mønster; de veksler nemlig mellem dyb søvn og REM søvn cirka hvert 45. minut.

Læs resten